นายกฯ หารือ ประธาน JETRO Bangkok ย้ำความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ดั่งมิตรแท้ในยามยาก - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายกฯ หารือ ประธาน JETRO Bangkok ย้ำความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ดั่งมิตรแท้ในยามยาก

นายกฯ หารือ ประธานเจโทรฯ ย้ำความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ดั่งมิตรแท้ในยามยาก ประธานเจโทรฯ ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่สนับสนุนผลักดันความร่วมมือไทยญี่ปุ่นจนมีความแน่นแฟ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายทาเคทานิ อัทสึชิ (Mr. TAKETANI Atsushi) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ณ กรุงเทพฯ (Japan External Trade Organization – JETRO Bangkok) เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้พบหารือกันในหลายโอกาส ตลอดจนบทบาทที่แข็งขันของภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ รวมถึงเจโทรมีส่วนช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณประธานเจโทรฯ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ดำรงตำแหน่ง และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีพร้อมสนับสนุนและให้ร่วมมือแก่ประธานเจโทรฯ คนใหม่ด้วยดีเช่นกัน

ประธานเจโทรฯ ขอบคุณและชื่นชมนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้สนับสนุนผลักดันความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่นที่สำคัญ และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเจโทร เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพของรัฐบาลไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนญี่ปุ่น รวมทั้ง ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ผลักดันการหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมาโดยตลอด ซึ่งไทยกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแข็งแกร่ง มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันในหลายโอกาส นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเพิ่งเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับไทยเป็นอันดับต้น ๆ ทั้งนี้ ประธานเจโทรฯ ยืนยันความมุ่งมั่นในการคงบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นต่อไป ยืนยันสนับสนุนให้ประธานเจโทรฯ คนใหม่ สานต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยนายกรัฐมนตรียินดีที่ญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับ 1 และเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของไทย สะท้อนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนญี่ปุ่นต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจไทย และความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งระหว่างกัน ตลอดจนยินดีที่ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือในสาขาใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ห่วงโซ่อุปทาน

ด้านประธานเจโทรฯ กล่าวว่า ภาคเอกชนญี่ปุ่นมีความสนใจลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟความเร็วสูง ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีของไทย และได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการลงทุนของญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยในการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ทั้งสองได้หารือถึงประเด็นการพิจารณาขยายหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน KOSEN ให้ครอบคลุมสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในไทยมากขึ้น เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาค และจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของญี่ปุ่นในอนาคตด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น