มอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้านเด็กและเยาวชน พม.สดุดีผู้ปิดทองหลังพระ..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

มอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้านเด็กและเยาวชน พม.สดุดีผู้ปิดทองหลังพระ..00เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้านเด็กและเยาวชน จำนวน 12 รางวัล ให้กับบุคคลและภาคีเครือข่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำความดี เสียสละเพื่อสังคม รวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคม และมีส่วนร่วมในการทำความดี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กทม.

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน ไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด – 19 และภัยพิบัติต่างๆ ที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ในฐานะหน่วยงานหลักของภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของสังคมในการพัฒนาและจัดสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลและองค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำงานเป็นผู้เสียสละเพื่อสังคมที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคม วันนี้ จึงได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้านเด็กและเยาวชน

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า วันนี้เป็นงานที่รวบรวมคนดีผู้ปิดทองหลังพระทำงานให้กับสังคม และพิสูจน์ได้ว่าสังคมไทยเข้มแข็งได้ถ้าคนดีไม่เพิกเฉย คนดีช่วยกันทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน ฉะนั้นกระทรวง พม. ตั้งใจเดินหน้าทำงานต่อไป เพื่อเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล และกลุ่มเปราะบางทั้งหลายจะมีคนดีๆ ช่วยเหลือกัน ซึ่งยังมีอีกหลายท่านที่เราไม่ได้เชิญมา ประเทศไทยมีความหวัง ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน เพราะคนดีไม่นิ่งเฉยและมาช่วยกันทำงานเพื่อสังคม
ทั้งนี้ ตนขอแสดงความยินดีกับสังคมที่เราได้มีคนเสียสละที่ตั้งใจดีทำงานโดยที่ไม่หวังผลตอบแทน เพื่อให้สังคมเข้มแข็ง และเดินหน้าต่อไปได้ สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล ตนคาดว่าไม่หวังอะไร แต่หวังให้สังคมดีคือรางวัลที่ได้ เพราะหลายท่านบอกว่าแค่เห็นรอยยิ้มที่ได้ช่วยเหลือนั้นคือรางวัลที่ได้รับทุกวันอยู่แล้ว สำหรับเด็กและเยาวชน เรามีตัวอย่างแล้วว่าการพูดคุยกัน ความอดทนที่จะเข้าใจกัน ทำเพื่อส่วนรวม และทางออกมีเสมอไม่ใช่ทางตัน ซึ่งสังคมต้องคิดบวก อย่าด้อยค่ากันและกัน ให้กำลังใจและช่วยเหลือกันประเทศไทยจะดีขึ้นทุกวัน

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้านเด็กและเยาวชน กระทรวง พม. ได้มอบรางวัล จำนวน 12 รางวัล ให้กับภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังนี้

1) มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

2) เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่างๆ หรือองค์กรที่คิดด้านบวก สร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ให้กับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางสังคมต่างๆ

3) มีความเสียสละ

4) ทำความดีโดยไม่หวังผลประโยชน์
ซึ่งมีผู้รับรางวัล ดังนี้

1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต ผู้ปลุกความนิยมด้านนิเทศศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

2) นางสาวฟองจันทร์ สุขเสน่ห์ นักกฎหมาย เชื้อชาติอเมริกา ช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยบนพื้นที่สูง

3) นางสาวลักขณา แสนบุ่งค้อ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

4) นางดารารัตน์ สุเทศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิง จังหวัดสระบุรี

5) นางคนึง วิจารัตน์ เจ้าของร้านข้าวแกง 10 บาท จังหวัดพิษณุโลก

6) นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณเพชร แอนซาโลน (เจ้าของเพจ กิ๊กอินเมกา) หญิงไทยที่ขยายความเป็นไทยในต่างแดนที่สหรัฐอเมริกา

7) นางสาวเมธาวี บุญพิทักษ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

8) นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021

9) นายธรรศ พงศาปาน โรงเรียนต้นแบบชุมชนกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช

10) นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ผู้ทวงคืนผลประโยชน์คืนแผ่นดิน

11) ดร.ทิวากร แก้วบุญส่ง ผู้ก่อตั้งกลุ่มเด็กใต้พันธ์อาสา จังหวัดพัทลุง

12) นายชุมพล แซ่ซุ่น ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น