วธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เชิญชวนร่วมพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ ชมการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมอาสาทำความดีทั้งแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรออนไลน์ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เชิญชวนร่วมพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ ชมการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมอาสาทำความดีทั้งแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรออนไลน์

วธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เชิญชวนร่วมพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ ชมการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมอาสาทำความดีทั้งแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรออนไลน์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย รวมทั้งสืบสาน รักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย วธ.จึงร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข ของพสกนิกรชาวไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยหน่วยงานต่าง ๆ สังกัดวธ. จัดตกแต่งสถานที่ ประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ท. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ ซึ่งในส่วนกลางจัดกิจกรรม ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำวีดิทัศน์และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร อีกทั้งมีพิธีปฏิญาณตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ดี ยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสาและกตัญญู ขณะเดียวกันวธ.จัดกิจกรรมวัฒนธรรมอาสาทำความดีทั้งแผ่นดิน ดำเนินการพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่โบราณสถานทั่วประเทศ

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ กรมการศาสนา ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุและสามเณร วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ และวันที่ 2 พิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ กรมศิลปากรจัดการแสดงคอนเสิร์ตบทเพลงเทิดพระเกียรติฯออนไลน์ วันที่ 27 พฤษภาคม และ 3 มิถุนายน 2565 ณ โรงละครแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ ของมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้าในพระอุปถัมภ์ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ขณะเดียวกัน ในส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด นิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ กิจกรรมวัฒนธรรมอาสา ทำความดีทั้งแผ่นดิน 
ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2565 และร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น