บารามีซี่ ผนึกกำลัง พาณิชยศาสตร์ฯ ม.จุฬา ประกาศความร่วมมือและเผยแพร่งานวิจัยการสร้างแบรนด์ยุคใหม่ด้วย BFV™ Model - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

บารามีซี่ ผนึกกำลัง พาณิชยศาสตร์ฯ ม.จุฬา ประกาศความร่วมมือและเผยแพร่งานวิจัยการสร้างแบรนด์ยุคใหม่ด้วย BFV™ Model

บริษัท บารามีซี่ จำกัด ศูนย์สร้างสรรค์กลยุทธ์และประเมินมูลค่าแบรนด์ ผนึกกำลัง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงประกาศความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านวิชาการสำหรับการสร้างแบรนด์ รวมถึงการเผยแพร่งานวิจัยที่ถูกรวบรวมเป็นหนังสือ และเปิดตัวหลักสูตรการสร้างมูลค่าแบรนด์สู่โลกอนาคตด้วยโมเดล BFV™ Model (Brand Future Valuation Model) เพื่อร่วมผลักดันพัฒนาธุรกิจให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล แข่งขันได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพิ่มศักยภาพด้วยกลยุทธ์แบรนด์ที่แตกต่าง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

รศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษา เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างความมั่นคงและยั่งยืน โดยเน้นการส่งเสริมการสร้างแบรนด์ของธุรกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและในระดับโลก ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชนช่วยกันขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน การร่วมมือกับบารามีซี่ กรุ๊ป ในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างแบรนด์ด้วยโมเดล BFV™ เป็นหนึ่งในความพยายามที่จะช่วยสร้างมูลค่าแบรนด์ให้แก่ธุรกิจไทย เป็นการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความสำเร็จและความมั่นใจในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลได้ในอนาคต”

รศ.ดร. ณัฐพล อัสสะรัตน์ ประธานหลักสูตร MBA และรองประธานหลักสูตร MBM ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเสริมว่า “การเปิดตัวงานวิจัย BFV™ Model ในครั้งนี้ เป็นผลงานของความร่วมมือระหว่างสถาบันศึกษาและภาคเอกชน ที่ช่วยชี้แนะให้ผู้ประกอบการมีแนวทางการสร้างแบรนด์ให้เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในอนาคต โดยจะช่วยตอบโจทย์ของธุรกิจได้ว่า การสร้างแบรนด์ได้ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กรที่ควรคำนึงถึงตั้งแต่การตั้งธุรกิจ และมิได้เป็นกิจกรรมสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น หากแต่ธุรกิจเอสเอ็มอี หรือแม้แต่ธุรกิจสตาร์ทอัปก็สามารถสร้างแบรนด์ได้เช่นกัน”

นายจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บารามีซี่ กรุ๊ป กล่าวว่า “การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ผู้ประกอบการต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้น การสร้างแบรนด์จึงไม่ใช่เพียงแค่การสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาเท่านั้น แต่คือการสร้างสินทรัพย์ที่สำคัญของธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งในประเทศไทยมีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในระดับสากลยังน้อยอยู่มาก เราต้องการทำให้คนทั่วโลกหันมาใช้แบรนด์ที่มาจากประเทศไทย บารามีซี่ กรุ๊ป จึงจับมือกับทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ BFV™ Model ที่จะทำให้แบรนด์เติบโตได้อย่างแข็งแรง สร้างมูลค่าเพิ่มแก่แบรนด์ให้มีความโดดเด่นควบคู่ไปกับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีความเข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอกองค์กร ตลอดจนเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ”

ภายในงานยังได้มีการเปิดตัวหลักสูตร “สร้างมูลค่าแบรนด์สู่โลกอนาคต BFV™ Model” ที่เหมาะสำหรับกลุ่มธุรกิจ SME นักการตลาด และนักสร้างแบรนด์ ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างแบรนด์ให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นกลไกสําคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง อีกทั้งยังมีการเปิดตัวหนังสือ “Brand Future Valuation สร้างมูลค่าแบรนด์สู่โลกอนาคตด้วยเครื่องมือ BFV™ Model” ที่ได้ผสานแนวคิดการตลาดและการจัดการองค์กร ชี้ให้เห็นว่าการสร้างแบรนด์ควรทำให้สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กร

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook www.facebook.com/Baramizi หรืออีเมล contact@baramizi.co.th


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น