กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัด และต้นไม้ในพระพุทธประวัติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 65 เวลา 13:00 น. ที่วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆสิตาราม ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัด และต้นไม้ในพระพุทธประวัติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 

โดยมี นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย นายวิทยา ทรัพย์เย็น ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นางจิรวรรณ เพ็ญพาส อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายศุภชัย นพขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย ร่วมในพิธี โดยได้รับเมตตาจาก พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ประธานดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆสิตาราม ร่วมในพิธี

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้ร่วมพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมทั้งกล่าวถวายพระพรชัยมงคล แล้วนำผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันปลูกต้นไม้พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัด และต้นไม้ในพุทธประวัติ รวมจำนวน 108 ต้น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยอุตสาหะ และความจงรักภักดี ด้วยพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา และงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเฉพาะด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัด และต้นไม้ในพุทธประวัติของกระทรวงมหาดไทยในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 อันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการปลูกป่าให้ช่วยดูแลรักษาสภาวะแวดล้อมของโลกให้สมบูรณ์ ซึ่งพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัดที่ปลูกในวันนี้ เป็นพันธุ์ไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด นำไปปลูกเป็นสิริมงคลแก่จังหวัด รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (พระราชพิธีกาญจนาภิเษก) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โดยได้จัดทำป้ายระบุข้อมูลต้นไม้ ผ่านระบบ QR CODE ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องพันธุกรรมพืชให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ต่าง ๆ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมและเป็นที่พักผ่อนออกกำลังกาย ช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนอีกด้วย

สำหรับพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดทั้ง 77 แห่ง ประกอบด้วย กระบี่ ทุ้งฟ้า กรุงเทพมหานคร ไทรย้อยใบแหลม กาญจนบุรี ขานาง กาฬสินธุ์ มะหาด กำแพงเพชร สีเสียดแก่น ขอนแก่น กัลปพฤกษ์ จันทบุรี จัน ฉะเชิงเทรา อะราง ชลบุรี ประดู่ป่า ชัยนาท มะตูม ชัยภูมิ ขี้เหล็กบ้าน ชุมพร มะเดื่อชุมพร เชียงราย กาสะลองคำ เชียงใหม่ ทองกวาว ตรัง ศรีตรัง ตราด หูกวาง ตาก แดง นครนายก สุพรรณิการ์ นครปฐม จันทน์หอม นครพนม กันเกรา นครราชสีมา สาธร นครศรีธรรมราช แซะ นครสวรรค์ อินทรชิต นนทบุรี นนทรี นราธิวาส ตะเคียนชันตาแมว น่าน กำลังเสือโคร่ง บึงกาฬ สิรินธรวัลลี บุรีรัมย์ กาฬพฤกษ์ ปทุมธานี ทองหลางลาย ประจวบคีรีขันธ์ เกด ปราจีนบุรี โพศรีมหาโพธิ์ ปัตตานี ตะเคียนทอง พระนครศรีอยุธยา หมัน พะเยา สารภี พังงา เทพธาโร พัทลุง พะยอม พิจิตร บุนนาค พิษณุโลก ปีบ เพชรบุรี หว้า เพชรบูรณ์ มะขาม แพร่ ยมหิน ภูเก็ต ประดู่บ้าน มหาสารคาม พฤกษ์ มุกดาหาร ช้างนาว แม่ฮ่องสอน กระพี้จั่น ยโสธร กระบาก ยะลา โสกเหลือง ร้อยเอ็ด กระบก ระนอง อบเชย ระยอง สารภีทะเล ราชบุรี โมกมัน ลพบุรี พิกุล ลำปาง ขะจาว ลำพูน จามจุรี เลย สนสามใบ ศรีสะเกษ ลำดวน สกลนคร อินทนิลน้ำ สงขลา สะเดาเทียม สตูล กระซิก สมุทรปราการ โพทะเล สมุทรสงคราม จิกทะเล สมุทรสาคร สัตบรรณ สระแก้ว มะขามป้อม สระบุรี ตะแบก สิงห์บุรี มะกล่ำต้น สุโขทัย มะค่าโมง สุพรรณบุรี มะเกลือ สุราษฎร์ธานี เคี่ยม สุรินทร์ มะค่าแต้ หนองคาย ชิงชัน หนองบัวลำภู พะยูง อ่างทอง มะพลับ อำนาจเจริญ ตะเคียนหิน อุดรธานี รัง อุตรดิตถ์ สัก อุทัยธานี สะเดา อุบลราชธานี ยางนา และต้นไม้ในพระพุทธประวัติ ได้แก่ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นสาละ ต้นจิกน้ำ ต้นอโศกน้ำ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในปีนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ และทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลและทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ตามแต่ละสถานที่ที่จังหวัด/อำเภอ จะเห็นสมควร เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้เกิดสิ่งที่ดีต่อส่วนรวมแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในชุมชน ตำบล หมู่บ้าน เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความผาสุกร่มเย็นอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น