ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน กิจกรรมที่ 5 สังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึก - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน กิจกรรมที่ 5 สังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึก

ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายธวัช รัตนพันธ์ รองผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 กิจกรรมที่ 5 สังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธารน้ำเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2565 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วางแผนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการดำเนินการประกันคุณภาพเหมาะสมกับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเร่งรัดและกำกับติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบคุณภาพและกลไกการขับเคลื่อนจนเป็นวัฒนธรรมการทำงาน


ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น