รมช.สธ. รับมอบอาคารมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง รพ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี จากการใช้เงินบริจาคกว่า 45 ล้านบาท - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รมช.สธ. รับมอบอาคารมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง รพ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี จากการใช้เงินบริจาคกว่า 45 ล้านบาท


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบอาคารมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง รพ.เขาคิชฌกูฏ พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จากเงินบริจาครวมมูลค่ากว่า 45 ล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วยใน และเพิ่มพื้นที่ให้บริการแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ได้รักษาใกล้บ้าน สะดวก รวดเร็ว

เมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2565 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดและรับมอบอาคารมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โดยมี พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระครูประดิษฐ์ศาสนการ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระพุทธบาทพลวง พระครูพุทธบทบริบาล ประธานมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี

ดร.สาธิต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในสถานพยาบาลทุกระดับ พร้อมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เพียงพอต่อการให้บริการ สามารถดูแลผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและทั่วถึง ช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาใกล้บ้าน ลดการเดินทาง โดยอาคารที่ได้รับมอบในวันนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วยใน โดยจะทำการย้ายการให้บริการจากอาคารหลังเดิมที่แออัดมาที่อาคารหลังใหม่ พร้อมจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับการดูแลรักษาพระภิกษุ สามเณรอาพาธ รวมถึงรองรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ และพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ อาคารมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง สร้างขึ้นจากเงินบริจาคของคณะสงฆ์มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง นำโดย พระครูประดิษฐ์ศาสนการ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระพุทธบาทพลวง พระครูพุทธบทบริบาล ประธานมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี คิวรถคณะสงฆ์บริการ พุทธศาสนิกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา รวมมูลค่ากว่า 45 ล้านบาท เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วย เตียงผู้ป่วยใน 30 เตียง ห้องบริการทันตกรรม ห้องแยกโรค 1 ห้อง ห้องผู้ป่วยดื้อยา 1 ห้อง ห้องผู้ป่วยเด็ก 1 ห้อง ห้องพิเศษพระภิกษุ 2 ห้องห้องพิเศษประชาชนทั่วไป 6 ห้อง พร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบเติมอากาศแบบไอน้ำ และระบบออกซิเจน ภายในอาคารยังมีหน่วยสนับสนุนการจัดบริการ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ คลังเวชภัณฑ์ คลังพัสดุ และห้องประชุมเอนกประสงค์สำหรับแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ยังได้มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นด้วย อาทิ เตียงปรับไฟฟ้า เครื่องดูดเสมหะ อุปกรณ์เครื่องสำนักงาน
สำหรับโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่ปี 2528 ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง รับผิดชอบดูแลประชากรในพื้นที่ประมาณ 30,000 คน ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย มีการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย โดยให้ความรู้การเพาะปลูกสมุนไพรประจำบ้านแก่คนในชุมชน มีการออกเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยเพื่อติดตามอาการ และวางแนวทางการดูแลรักษาโดยทีมสหวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการระบบออนไลน์ ได้แก่ ลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่ ระบบจองคิวแพทย์แผนไทย คลินิกมิตรวัยรุ่น ให้คำปรึกษาการคุมกำเนิด การตั้งครรภ์ ยาเสพติดและสุขภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น