ม.หอการค้าไทย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 บุคคลสำคัญของประเทศ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ม.หอการค้าไทย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 บุคคลสำคัญของประเทศ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร (ที่ 3 จากซ้าย) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นายสาระ ล่ำซำ (ที่ 2 จากซ้าย) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงิน และนายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ที่ 3 จากขวา)ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมี นายกลินท์ สารสิน (ที่ 2 จากขวา) นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายเกริกไกร จิระแพทย์ (ขวาสุด) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย (ซ้ายสุด) อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี ซึ่งพิธีได้จัดพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น