ประธานรัฐสภา พร้อมคณะผู้บริหาร พม. ลงพื้นที่ 3 จว.ภาคอีสาน มอบหน้ากากอนามัยและนมผงสำหรับเด็ก ช่วยกลุ่มเปราะบางจากโควิด-19 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประธานรัฐสภา พร้อมคณะผู้บริหาร พม. ลงพื้นที่ 3 จว.ภาคอีสาน มอบหน้ากากอนามัยและนมผงสำหรับเด็ก ช่วยกลุ่มเปราะบางจากโควิด-19


นายชวน หลีกภัย
ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อสังคมและการศึกษา และ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายธนสุนทร  สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้ร่วมกันลงพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร เพื่อมอบหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 30,000 ชิ้น  และหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน 6,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 อีกทั้งมอบนมผงสำหรับเด็กในโครงการ "พม. ปันสุข" เพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ขาดแคลน โดยเฉพาะครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 65 นายธนสุนทร
กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความห่วงใยกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้ป่วยติดเตียง พ่อ แม่เลี้ยงเดี่ยว และผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 ทั้งนี้ จึงจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 โดยวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีการลงพื้นที่จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร เพื่อมอบหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ ให้กับผู้แทนทั้งสามจังหวัดๆ ละ 10,000 ชิ้น รวม 30,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จังหวัดละ 2,000 ชิ้น รวมเป็น 6,000 ชิ้น รวมทั้งได้มอบนมผงสำหรับเด็กในโครงการ "พม. ปันสุข" เพื่อส่งต่อให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งสามจังหวัดนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบาง โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ช่วยแจกจ่ายอย่างทั่วถึงต่อไป

นายธนสุนทร กล่าวต่อไปว่า หากกลุ่มเปราะบางและประชาชนประสบปัญหาทางสังคมและได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด - 19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) ในพื้นที่ ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น