ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี หลักสูตร 2 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี หลักสูตร 2

ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ม

ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูในสังกัดที่มีความสนใจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ซึ่งกำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 8 –10 มิถุนายน 2565 การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมในหลักสูตรที่ 2 ซึ่งมีเนื้อหา 2 เรื่อง คือ Google site และ Google classroom โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ บุญสุข ครูโรงเรียนบ้านทอนตรน นางนัจญ์ดา บิลตะเย็บ ครูโรงเรียนวัดหวัง นางสาววนิดา เส็นบัตร ครูโรงเรียนบ้านทอนตรน และนายสหัส หลำสะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น