การเคหะฯในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 2 ให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองคลองหลวง..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

การเคหะฯในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 2 ให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองคลองหลวง..00

การเคหะแห่งชาติร่วมกับเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีลงนามข้อตกลงการส่ง-รับมอบโอนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 2 โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายนายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รักษาการรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว ร่วมกับนายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 2 จ้างสร้างเป็นบ้านแถว 2 ชั้น จำนวน 1,375 หน่วย เริ่มส่งมอบให้ลูกค้าเข้าอยู่อาศัยได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยเข้าอยู่ประมาณ 3,000 คน การเคหะแห่งชาติจึงได้มอบโอนทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการดังกล่าวให้กับเทศบาลเมืองคลองหลวง อาทิ ถนนและทางเท้าในโครงการ ท่อระบายน้ำ บ่อพักพร้อมส่วนควบ ไฟฟ้าสาธารณะ สวนสาธารณะ และสนามเด็กเล่น เป็นต้น เพื่อให้เทศบาลเมืองคลองหลวงเข้ามาดูแล บริหารจัดการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ภายในโครงการ เพื่ออันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้อยู่อาศัย ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น