ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 16 อาชีพ 400-650 บาทต่อวัน มีผล ก.ย. 2565 นี้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 16 อาชีพ 400-650 บาทต่อวัน มีผล ก.ย. 2565 นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการประชมครม.ไม่มีมติ ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 16 อาชีพ แบ่งตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน อัตรา 400-650 บาทต่อวัน เมื่อนายจ้างได้รับหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้จ่ายค่าจ้างตามอัตราในประกาศแก่ลูกจ้าง

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ (10 พฤษภาคม 2565) เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์วัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565

โดยการปรับขึ้นค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 16 อาชีพ ดังนี้

1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 5 สาขา ได้แก่ช่างติดตั้งยิปซั่มาระดับ 1 อัตรา 450/วัน และระดับ 2 อัตรา 565 บาท/วัน
ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 645 บาท/วัน
ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ระดับ 1 อัตรา 450 บาท/วัน ระดับ 2 อัตรา 550 บาท/วัน และระดับ 3 อัตรา 650 บาท/วัน
ช่างสีอาคาร ระดับ 1 อัตรา 465 และระดับ 2 อัตรา 600 บาท/วัน
ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ระดับ 1 อัตรา 475 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 575 บาท/วัน

กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 4 สาขา ได้แก่ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) ระดับ 1 อัตรา 450 บาท/วัน ระดับ 2 อัตรา 550 บาท/วัน และระดับ 3 อัตรา 650 บาท/วัน
ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ระดับ 1 อัตรา 430 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 550 บาท/วัน
ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) 525 บาท/วัน
ช่างเครื่องถม 625 บาท/วัน

กลุ่มอาชีพภาคบริการ 7 สาขา ได้แก่

นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1 อัตรา 460 และระดับ 2 อัตรา 575 บาท/วัน
ผู้ประกอบขนมอบ ระดับ 1 อัตรา 400 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 505 บาท/วัน
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 1 อัตรา 440 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 565 บาท/วัน
พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 440 บาท/วัน
ช่างแต่งผมสตรี ระดับ 1 อัตรา 440 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 650 บาท/วัน
ช่างแต่งผมบุรุษ ระดับ 1 อัตรา 430 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 630 บาท/วัน
การดูแลผู้สูงอายุ 500 บาท/วัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น