พส. สั่งจัดทัพ 154 หน่วยงาน เสริมพลังองค์ความรู้ ยกระดับการให้บริการประชาชน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พส. สั่งจัดทัพ 154 หน่วยงาน เสริมพลังองค์ความรู้ ยกระดับการให้บริการประชาชน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมพลังความรู้สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร พร้อมพบปะพูดคุย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้าหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 154 หน่วยงาน ที่เข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร


นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ โดยใช้กลไกส่วนภูมิภาคที่มีความใกล้ชิดและปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ดังนั้น  หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่เปรียบเสมือนผู้แทนองค์กร ผู้นำนโยบาย และสะท้อนภาพลักษณ์ของกระทรวงฯ  ต้องปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ต้องต่อสู้กับความคาดหวังของประชาชนและสังคม โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบาง ดังนั้น เพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องมีการบูรณาการ และวางแนวทางการปฏิบัติงาน (Coaching) ร่วมกัน และพัฒนาเป็น “ผู้บริหารจัดการเบ็ดเสร็จ”


นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ แนวคิดแบบ H-A-V-E เป็นแนวคิดที่หัวหน้าหน่วยงานต้องมาประยุกต์กับการทำงาน เพื่อพัฒนาคน และพัฒนางาน ประกอบด้วย H (Humility) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เปิดใจรับความรู้ใหม่ ๆ พร้อมรับฟังคนรุ่นใหม่ A (Adaptability) สามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์  V (Vision) มีวิสัยทัศน์ชัดเจน มองให้ทะลุว่าจะนำพาองค์กรและบุคลากรไปในทิศทางใด เปรียบเสมือนมี GPS นำทาง และ E (Engagement) การสร้างความผูกพันต่อองค์กร สร้างศรัทธา เมตตาธรรม สร้างเกียรติภูมิให้คนทำงาน และสร้างสมดุลการใช้ชีวิต
และหวังว่า การเสริมองค์ความรู้ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดความพร้อมในการบริหารงาน ความพร้อมด้านองค์ความรู้ และความพร้อมในการแก้ปัญหาพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และสร้างสังคมดีทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad