ปลัดฯมท.นำขรก./ประชาชนชาวชัยนาท ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ 131 ต้น ในโอกาส 130 ปี กระทรวงฯ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ปลัดฯมท.นำขรก./ประชาชนชาวชัยนาท ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ 131 ต้น ในโอกาส 130 ปี กระทรวงฯ

ปมท. นำข้าราชการและประชาชนชาวชัยนาท ร่วมกิจกรรม "จังหวัดชัยนาทร่วมใจ ปลูกต้นไม้ 131 ต้น ในโอกาส 130 ปี กระทรวงมหาดไทย" พร้อมย้ำ กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว เช่นเดียวกับเขาขยายที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ทำให้เป็นเขาสวรรค์ดังที่ทุกคนตั้งใจ

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 65 เวลา 14.00 น. ที่พื้นที่โครงการฟื้นฟูเขาขยาย เขาทะเลทรายสู่เขาสวรรค์ "สวน 130 ปี กระทรวงมหาดไทย" นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "จังหวัดชัยนาทร่วมใจ ปลูกต้นไม้ 131 ต้น เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565" โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายยุทธพร พิรุณสาร ปลัดจังหวัดชัยนาท นายวิฑูรย์ สิรินุกูล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท นางฉลอม สงล่า นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท นายจรรยงค์ พุ่มมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท กำนันสุบิน เมืองข้องน้อย กำนันตำบลเขาท่าพระ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนมูลนิธิรักษ์เขาขยาย และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมปลูกต้นสะเดา ต้นมะขามเปรี้ยว ต้นขี้เหล็ก และต้นมะพร้าว บริเวณพื้นที่จัดงาน และเดินทางขึ้นไปร่วมปลูกต้นไทร หว่านเมล็ดมะขาม และปรับปรุงพื้นที่บนเขาขยาย ร่วมกับข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่สาธารณะเพื่อจังหวัดชัยนาทและเพื่อโลกเป็นจำนวนมาก เช่น เขาราวเทียน เขาพลอง เขาธรรมามูล โดยพื้นที่เขาขยายของจังหวัดชัยนาทแห่งนี้ ได้เริ่มดำเนินการฟื้นฟูกันมาตั้งแต่ปี 2557 เมื่อครั้งที่ตนดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทคนที่ 52 บนพื้นที่ประมาณ 1,100 ไร่เศษ มีสภาพเป็นทะเลทราย เพราะบริเวณนี้สมัยก่อนเป็นภูเขาดินลูกรังปนกรวดซึ่งดินถูกขุดไปถมถนนสายต่างๆ ทำให้หน้าดินเป็นหลุมลึกประมาณ 1 - 3 เมตร พอถึงฤดูฝนก็ถูกน้ำชะกรวดหินดินทรายลงมาอยู่บนพื้น ทำให้ปลูกต้นไม้ได้ยาก ซึ่งทางจังหวัดได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ ด้วยโครงการฟื้นฟูเขาขยาย จากเขาทะเลทรายสู่เขาสวรรค์ ซึ่งจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลา 8 ปีแล้ว

"วันนี้ดีใจที่เห็นพวกเราชาวชัยนาทมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน ปลูกต้นสะเดา ต้นมะขามเปรี้ยว ต้นขี้เหล็ก และต้นมะพร้าว รวมจำนวน 131 ต้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ซึ่งโบราณท่านว่าทำอะไรเป็นมงคลให้บวกจำนวนไปอีก 1 เพื่อเป็นเคล็ดว่าหน่วยงานองค์กรหรือบุคคลจะได้มีความก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้ การปลูกต้นไม้ 131 ต้นในวันนี้ เป็นอุทาหรณ์ว่าเรามากัน 131 คน ช่วยกันปลูกคนละ 1 ต้น รวม 131 ต้น วันหน้ามากัน 2 คนปลูก 4 ต้น ท้ายที่สุดก็จะมีต้นไม้เป็นหมื่น ๆ ต้น ถ้าเรามีความเพียร ความอดทน ความมานะพยายาม ไม่ย่อท้อ การทำงานใหญ่โดยค่อย ๆ ทำทีละเล็กละน้อย งานใหญ่ก็จะสำเร็จ แม้แต่การขุดย้ายภูเขาจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เราค่อย ๆ ขุดดินวันละ 10-20 บุ้งกี๋ 50 ปีเราก็จะย้ายภูเขาได้สำเร็จ ทำให้เป็นที่ราบได้ ดังนั้น การที่เราช่วยกันปลูกต้นไม้ในแปลงทีละเล็กละน้อย จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้พื้นที่พันกว่าไร่มีต้นไม้เต็มพื้นที่ในอนาคตอันใกล้ เกิดประโยชน์ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน รักษาโลกใบเดียวนี้ของเราให้มีชีวิตยืนยาว เพราะเราได้ช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว และขอให้ได้ช่วยกันชักชวนสมัครพรรคพวกมาปลูกต้นไม้ยืนต้นให้มากขึ้น ๆ เพื่อที่จะให้ร่มเงา ให้ความร่มเย็น ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ เพราะร่มเงาต้นไม้ยังผลทำให้สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ทั้งฮิวมัส ไส้เดือน กิ้งกือ หนอน และแมลงต่าง ๆ ในดินสามารถอยู่สร้างปุ๋ย สร้างความอุดมสมบูรณ์ในดินได้" นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวต่ออีกว่า เนื่องในวาระครบ 130 ปีการสถาปนากระทรวงมหาดไทย 1 เมษายน 2565 พวกเราชาวมหาดไทยมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจน ในการมุ่งมั่นร่วมกันทำทุกวิถีทางเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และในขณะเดียวกันก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศของเราให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้ประเทศไทยของเราเป็นสมาชิกที่ดีของโลก และทำให้ประชาชนได้รับสิ่งที่ดี ลูกหลานได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี ขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการให้ลูกหลานหรือผู้สนใจด้านพฤกษศาสตร์ ด้านต้นไม้ มาศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งเป็นที่ออกกำลังกายที่พักผ่อนของคนในครอบครัว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับต้นสะเดา ต้นมะขามเปรี้ยว ต้นขี้เหล็ก และต้นมะพร้าว ที่พวกเราทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันปลูกในวันนี้ จะเป็นแหล่งอาหาร เช่น ต้นสะเดา ต้นมะขาม ก็สามารถกินได้ตั้งแต่ใบ และยังสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องไม้ใช้สอย ทำโต๊ะ เก้าอี้ ไม้กวาด ทำเชื้อเพลิง ทำที่อยู่อาศัยได้ และในอดีตไม้มะขามยังถูกนำมาทำเป็นไม้เรียวสร้างคนเป็นคนดี คนเก่งได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ประโยชน์ของไม้มีมากมายมหาศาล ทำให้พวกเรามีความสุข ซึ่งการที่พวกเรามาช่วยกันปลูกต้นไม้ในวันนี้ เป็นการช่วยกันทำความดีให้กับแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเรา คือแผ่นดินไทยที่เขาขยาย จังหวัดชัยนาท เป็นเรื่องที่ควรค่าแห่งการอนุโมทนาสาธุการ และขอให้ได้ช่วยกันขยายผลไปยังคนรุ่นต่อไป ช่วยกันเติมเต็มต่อไป เพื่อให้สีเขียวในวันนี้ เป็นสีเขียวตลอดทั้งปี และมีสีสันที่สวยงาม ด้วยการเพิ่มเติมไม้ดอก ไม้ประดับ ที่เป็นไม้ยืนต้น หรือไม้ล้มลุก เช่น ต้นราชพฤกษ์ ในบริเวณพื้นที่นี้ ที่พวกเราเคยช่วยกันปลวกเมื่อหลายปีก่อน ตอนนี้ก็เติบโต เพื่อสามารถนำไปใช้สอยให้เกิดประโยชน์ได้ในเวลาหน้า

"กรุงโรมไม่ได้สร้างวันเดียวเสร็จ "เขาขยายก็เช่นกัน" จะสำเร็จกลายเป็นเขาสวรรค์ได้ พวกเราทุกคน และชาวจังหวัดชัยนาท ต้องมีหัวใจที่รักและเห็นคุณค่า เห็นประโยชน์ของเขาขยายที่มีร่มเงาของต้นไม้งอกเงย ซึ่งการปลูกต้นไม้ยืนต้นที่มีดอกสวยงาม และมีความอดทน เช่น หางนกยูง จามจุรี บนพื้นที่เขาขยายนี้ เป็นเสมือนการปักดอกไม้ในแจกัน โดยมีเขาขยายเป็นเหมือนแจกัน และต้องมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลไม่ให้ต้นไม้ต้องเสียหาย ทำให้เขาขยายของเราพลิกฟื้นจากเขาทะเลทรายเป็นเขาสวรรค์ได้ในเร็ววันอย่างยั่งยืน" นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสานต่อโครงการฟื้นฟูเขาทะเลทราย สู่เขาสวรรค์ ในการฟื้นฟูพื้นที่เขาขยายที่มีความแห้งแล้งให้กลับฟื้นคืนเป็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รวมทั้งเป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม ซึ่งเป็นโครงการที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ริเริ่มไว้เมื่อครั้งที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท คนที่ 52 และเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปีพุทธศักราช 2565 นี้ โดยกิจกรรม "จังหวัดชัยนาทร่วมใจ ปลูกต้นไม้ 131 ต้น" จะมีการปลูกต้นสะเดา 51 ต้น ต้นมะขามเปรี้ยว 40 ต้น และต้นขี้เหล็ก 40 ต้น นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติให้มีความยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และมูลนิธิรักษ์เขาขยายชัยนาท
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น