รมต.อนุชา หนุนรัฐผลักดันเศรษฐกิจฐานราก .00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รมต.อนุชา หนุนรัฐผลักดันเศรษฐกิจฐานราก .00


รมต.อนุชา หนุนรัฐผลักดันเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นเงินบาทแรกของแผ่นดินผ่านบทบาทกองทุนหมู่บ้าน “สร้างชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่  19 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดขึ้นโดย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายพยม พรหมเพชร ส.ส.สงขลา เขต 3 ร้อยตำรวจเอกอรุณ สวัสดี ส.ส.สงขลา เขต 4 นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง เขต 1 นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา เขต 1 นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เครือข่ายหมู่บ้าน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สร้างเสริม ส่งต่อ สู่อนาคต” ระหว่างเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2565 ใน 4 ภูมิภาค 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท สงขลา ยะลา นครศรีธรรมราช ชัยภูมิ อุบลราชธานี สุโขทัย เชียงใหม่ และชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านฯ และเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งเครือข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดบทเรียนอย่างสร้างสรรค์ การนำผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านฯ มาส่งเสริมทำการตลาดสู่ภาคประชาชนให้แพร่หลายมากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการแสดงอัตลักษณ์และตัวตนของกองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกอย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ดำเนินงานช่วยเหลือชุมชนมาตลอด 20 ปี การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ทางกองทุนฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงแก่ทุกชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์แรกเริ่มที่มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นภายใต้การบริหารงานของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นให้กองทุนฯ มีส่วนช่วยในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) และ BCG Economy Model ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การก่อตั้งกองทุนหมู่บ้านฯ มีแนวคิดเพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน หมดหนี้สิน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีฐานะที่มั่นคงอย่างเท่าเทียม ตนเชื่อว่าการเสริมความเข้มแข็งผ่าน “เงินบาทแรกของแผ่นดิน” ซึ่งก็คือเงินจากดิน เงินจากน้ำ เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานให้สามารถเดินต่อได้ และจะเป็นแนวทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ทางกองทุนฯ ตั้งไว้ คือ การสร้างรายได้ให้กับสมาชิกอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดความเข้มแข็ง ต้องคำนึงถึงกำลังซื้อหลัก ซึ่งนั่นคือคนที่อยู่ในระดับเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศแก่ผู้แทนกองทุนหมู่บ้านฯ ใน 3 สาขา ประกอบด้วย ประเภทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง ประเภทโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่าง และ ประเภทเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง และได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานของกองทุนหมู่บ้านฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น