“อนุชา” ลงพื้นที่พัทลุงแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่สมัชชาคนจนกรณีโค่นต้นยางพาราในพื้นที่ พัทลุง ตรัง นครศรีฯ..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

“อนุชา” ลงพื้นที่พัทลุงแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่สมัชชาคนจนกรณีโค่นต้นยางพาราในพื้นที่ พัทลุง ตรัง นครศรีฯ..00

“อนุชา” ลงพื้นที่พัทลุง เดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจน กรณีการตัดโค่นต้นยางพาราในพื้นที่ จ.ตรัง พัทลุง และนครศรีธรรมราช ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการประสานงานเร่งติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน พร้อมด้วย นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนร่วมลงพื้นที่ จังหวัดพัทลุง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจน กรณีการตัดโค่นต้นยางพาราในพื้นที่จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอนุชาฯ กล่าวว่า ปัญหาการตัดโค่นต้นยางพาราฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการการออกกฎหมายลำดับรอง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถตัดโค่นต้นยางพาราได้ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ตนเองในฐานะที่ได้รับมอบหมายยืนยันจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่สะสมมายาวนานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีความเห็นต่างคัดค้านการดำเนินการของภาครัฐ ขอให้เห็นถึงปัญหาของประชาชนเป็นหลัก ร่วมมือกับรัฐบาลช่วยกันเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน

นายอนุชาฯ ระบุ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้มอบหมายและกำชับให้ตนทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้ได้ อย่าทิ้งปัญหาให้เป็นภาระของลูกหลานในอนาคต อะไรที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนให้เร่งดำเนินการแก้ไข สำหรับปัญหาเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายของส่วนราชการ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ภาครัฐช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุดจากระเบียบและข้อกฎหมายดังกล่าว ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ยืนยันรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐไม่ได้กลั่นแกล้งประชาชน ทุกคนมีความมุ่งมั่น ทุ่มเททำงานเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อความสุขของประชาชน

สำหรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีตัดโค่นยางพารา นายอนุชาฯ มอบหมายตัวแทนประชาชน ตัวแทนสมัชชาคนจน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหารือให้ได้ข้อสรุป เพื่อนำเสนอให้พิจารณา พร้อมประสานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องให้กับประชาชนระหว่างรอพระราชกฤษฎีกาฯ โอกาสนี้ ผู้แทนประชาชนได้กล่าวขอบคุณ นายอนุชาฯ และรัฐบาล ที่แสดงความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งเป็นปัญหามายาวนาน ขอให้เร่งดำเนินการให้เกิดผลโดยเร็วต่อไป สมกับที่ประชาชนรอคอยมาเป็นเวลานาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น