รมว.เฮ้ง เผยข่าวดี ตลาดแรงงานไต้หวันเปิดแล้ว! พร้อมรับแรงงานภาคการผลิต และภาคก่อสร้างจำนวนมาก..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รมว.เฮ้ง เผยข่าวดี ตลาดแรงงานไต้หวันเปิดแล้ว! พร้อมรับแรงงานภาคการผลิต และภาคก่อสร้างจำนวนมาก..00

นายสุชาติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานมีนโยบายส่งเสริมการมีงานทำให้กับคนไทยทุกกลุ่มทั้งการทำงานอย่างมั่นคงภายในประเทศไทย

และการเพิ่มโอกาสของแรงงานไทยในต่างประเทศหลังสถานทั่วโลกเริ่มคลี่คาย ซึ่งตลาดแรงงานไต้หวันเป็นอีก 1 ตลาดที่เริ่มเปิดรับแรงงานไทยกลับเข้าไปทำงานในประเทศ โดยข้อมูลจากงสนร.ไทเปและเกาสงระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 16 มิ.ย. 65 มีนายจ้าง/สถานประกอบการ ทั้งสิ้นจำนวน 2,374 ราย ยื่นเอกสารขอจ้างแรงงานไทย จำนวน 20,195 ราย แบ่งเป็นแรงงานไทยภาคการผลิต 15,941 ราย ภาคก่อสร้าง 4,099 ราย ภาคเกษตร 83 ราย และผู้อนุบาล 67 ราย โดยหลังจากนี้คาดว่ายังมีความต้องการแรงงานทั้งภาคการผลิตและภาคก่อสร้างจำนวนมาก เนื่องจากไต้หวันมีการสร้างและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ทั้งการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร อาคารท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน รถไฟฟ้าสายสีเขียว และโรงไฟฟ้า

“ปัจจุบัน ไต้หวันมีมาตรการให้แรงงานต่างชาติ เมื่อเดินทางไปถึงจะต้องกักตัว 3 วัน และสังเกตอาการอีก 4 วัน รวมวันกักตัวเป็น 7วัน ตามมาตรการของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC)โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (17 มิ.ย. 65) มีแรงงานไทย จำนวน 39 คน เดินทางไปทำงานเป็นพนักงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กับนายจ้างต่างประเทศ Pan Jit International ซึ่งประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรม การผลิต ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจักรกลไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระยะเวลาการทำงาน 3 ปี มีรายได้เดือนละ 25,250 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 29,886 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนขณะนั้น) โดยก่อนเดินทางแรงงานทั้งหมดได้ผ่านการอบรมคนหางานก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศกับกรมการจัดหางาน และซื้อกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ นอกจากนี้จะมีการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคก่อสร้างในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565 อีกกว่า 90 คน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขอฝากถึงแรงงานไทยทุกคนที่ประสงค์เดินทางไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ เลือกเดินทางอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมี 5 วิธี ได้แก่ บริษัทจัดหางานจัดส่ง กรมการจัดหางานจัดส่ง เดินทางด้วยตนเอง นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน และนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงาน ซึ่งในกรณีของไต้หวัน มักเป็นการไปทำงานโดยบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง ขอให้คนหางานตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาต ทาง www.doe.go.th/ipd นอกจากนี้ยังแนะนำให้คนหางาน สมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เพราะหากประสบปัญหาในต่างประเทศ อาทิ เจ็บป่วย ถูกเลิกจ้าง ถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ ประสบปัญหาจากภัยสงคราม โรคระบาด หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตในต่างประเทศ หลังตรวจสอบและพบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์สมาชิกกองทุนที่ยังอยู่ในความคุ้มครองจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น