ปลัด พม. นำทีม ขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล พร้อมดึงเครือข่ายแจกอาหาร "จากส่วนเกิน เพื่อเติมเต็ม" ช่วยกลุ่มเปราะบาง...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ปลัด พม. นำทีม ขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล พร้อมดึงเครือข่ายแจกอาหาร "จากส่วนเกิน เพื่อเติมเต็ม" ช่วยกลุ่มเปราะบาง...D


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดภูเก็ต ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งมอบบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอถลาง หัวหน้าและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดภูเก็ต และผู้แทนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ตจากนั้น ได้เดินทางไปลงพื้นที่ ณ บ้านอ่าวปอ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางตามโครงการ CSR รักษ์อาหาร "จากส่วนเกิน เพื่อเติมเต็ม" โดยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ หน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดภูเก็ต มูลนิธิ SOS สาขาภูเก็ต อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ตนพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้เดินทางไปลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา พร้อมทั้งประชุมหารือกับผู้แทนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาการขับเคลื่อนงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในการให้บริการด้านสิทธิสวัสดิการ การช่วยเหลือและแก้ปัญหาของประชาชนอย่างรวดเร็วในรูปแบบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) อีกทั้งประชุมหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดพังงา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย และการจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ณ นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น