พม. ร่วมผลักดันงานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน พร้อมยินดีกับองค์กรไทยรับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (AOSWADA) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พม. ร่วมผลักดันงานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน พร้อมยินดีกับองค์กรไทยรับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (AOSWADA)


เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย (SOMSWD Leader of Thailand) เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 17 (17th ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development: 17th SOMSWD+3 Meeting) ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ Video Conference 


นางสาวอังคณา กล่าวว่า การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 17 (17th SOMSWD+3 Meeting) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ พร้อมด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ได้รายงานผลความคืบหน้าและความสำเร็จที่สำคัญในการดำเนินงานตามข้อริเริ่มภายใต้ความร่วมมือในด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา  พร้อมทั้งแบ่งปันข้อมูลและมุมมองเพื่อการสร้างความร่วมมือกับอาเซียนในด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักถึงความเท่าเทียมทางเพศและการมีส่วนร่วมทางสังคมกับประเทศบวกสามในด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาที่มากยิ่งขึ้น


นางสาวอังคณา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ประเทศมาเลเซียในฐานะประธานการประชุมฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (AOSWADA) ครั้งที่ 2 ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชน/องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรภาคเอกชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อแสดงความยอมรับ เชิดชูผลงานความสำเร็จ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือขององค์กรในด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ทั้งนี้ ประเทศไทย มีองค์กรที่ได้รับรางวัล AOSWADA ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทองค์กรพัฒนาเอกชน/องค์กรภาคประชาสังคม คือ มูลนิธิวัฒนเสรี และประเภทองค์กรภาคเอกชน คือ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

#17thSOMSWD #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น