สพป.กาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนในสังกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Starfish Education - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนในสังกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Starfish Education


เมื่อวันที่ 18 พ.ค.66 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนในสังกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Starfish Education โดยมี นางสาวโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปรังกาสี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นการทำงาน “ภาคีความร่วมมือ”เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย 13 โรงเรียนในโครงการฯ ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 2. โรงเรียนวัดปรังกาสี 3. โรงเรียนบ้านประจำไม้ 4. โรงเรียนบ้านไร่ 5. โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 6.โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 7. โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 8. โรงเรียนบ้านอูล่อง 9.โรงเรียนบ้านหินตั้ง 10.โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 11. โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 12.โรงเรียนบ้านท่าดินแดง และ13.โรงเรียนบ้านประจำไม้


ดร.ชัยนนท์ กล่าวว่า “เห็นได้ว่าการจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Stafish Partnership ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้นวัตกรรม Makerspace เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการคิดให้แก่ผู้เรียน เป็นเครื่องมือให้ครูผู้สอนสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning ส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ Starfish Labz เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีโอกาสพัฒนาวิชาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ พัฒนาวิชาชีพของครูและพัฒนาเป้าหมายชีวิตของผู้เรียน สร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน (Starfish Community) การจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของโครงการ Starfish Partnership จึงสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกๆด้าน”

นอกจากการลงนามร่วมกันแล้ว Starfish Education พร้อมเติมเครื่องมือให้กับคุณครูในโครงการ ผ่าน Workshop Makerspace กับการพัฒนาผู้เรียนสู่อนาคต และ Starfish Labz กับการพัฒนาตนเองต่อความต้องการของครู โดยอาจารย์ธนิต มินวงษ์ ผู้อำนวยการ Starfish Academy และทีมงาน Starfish Education ซึ่งสิ่งที่ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนเพื่อ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการ STEAM design process ที่เป็นรูปแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์ (Design Thinking) ในการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะให้กับผู้เรียนได้ รวมไปถึง How to หรือความรู้ต่างๆที่คุณครูสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพให้กับตนเองได้จากแพลตฟอร์ม Starfish Labz

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น