ออมสิน สนับสนุนภารกิจสำนักงานเขตพญาไท มอบน้ำดื่มออมสินกระป๋องรีไซเคิล ลดปริมาณขยะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ออมสิน สนับสนุนภารกิจสำนักงานเขตพญาไท มอบน้ำดื่มออมสินกระป๋องรีไซเคิล ลดปริมาณขยะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...S


เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานเขตพญาไท นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ มอบน้ำดื่มออมสินกระป๋องรีไซเคิล จำนวน 5,000 กระป๋อง ให้แก่ นางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท พร้อมด้วย นางสาวศศิธร เจริญสุข และจ่าเอกคมกริช คุ้มมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของสำนักงานเขตพญาไท อาทิ การให้บริการพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในหน่วยเลือกตั้งพื้นที่เขตพญาไท เป็นต้น

โดย น้ำดื่มออมสินกระป๋องรีไซเคิล เป็นน้ำดื่มออมสินรุ่นใหม่บรรจุในกระป๋องอะลูมิเนียม ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มั่นใจในความสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% และนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่จำกัด จึงช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรได้ถึง 95% อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาขยะจากการใช้ขวดน้ำพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ในฐานะธนาคารเพื่อสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สนองตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยได้มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก และลดปริมาณการใช้พลาสติกของบรรจุภัณฑ์ลง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยในปีนี้คาดว่าผลิตน้ำดื่มออมสินกระป๋องรีไซเคิล ไม่ต่ำกว่า 100,000 กระป๋อง เพื่อมอบให้กับลูกค้าประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเงิน กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หรือแจกจ่ายให้กับหน่วยงานพันธมิตร รวมถึงรองรับการสนับสนุนความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad