กรมเด็กฯชี้แจง กรณี พี่เลี้ยงสถานสงเคราะห์ทำร้ายเด็กในความดูแล จ.สระบุรี สั่งทันที 4 ข้อด่วน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กรมเด็กฯชี้แจง กรณี พี่เลี้ยงสถานสงเคราะห์ทำร้ายเด็กในความดูแล จ.สระบุรี สั่งทันที 4 ข้อด่วน


กรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวพี่เลี้ยงสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี กระทำความรุนแรงต่อเด็ก ที่อยู่ในการดูแล กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับทราบกรณีดังกล่าวแล้ว เบื้องต้นสถานสงเคราะห์ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ในขณะเดียวกัน กรมฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้พี่เลี้ยงหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
2. ย้ายผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ มาปฏิบัติราชการที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนส่วนกลาง
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบผู้ตรวจราชการกระทรวง ร่วมกับ พมจ.สระบุรี และผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
4. ส่งนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา ประเมินและฟื้นฟูเยียวยาจิตใจเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง

วันนี้ (29 พ.ค. 66) นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน มอบหมายให้ นางเตือนใจ คงสมบัติ รองอธิบดีกรม ดย และพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง พร้อมพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนพี่เลี้ยง โดยหากพบว่า ได้กระทำความรุนแรงต่อเด็กจริง พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ กับพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายอาญา และ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ

ทั้งนี้ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้สั่งการให้หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว และสถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชนทุกแห่ง ในฐานะผู้ปกครองสวัสดิภาพเด็ก กำกับดูแลให้ดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองเด็กโดยเคร่งครัด โดยหากพบหัวหน้าหน่วยหรือเจ้าหน้าที่เพิกเฉย ละเลยไม่ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองเด็ก จะดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมาย เพื่อให้เด็กในความดูแลได้รับการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย

#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #ข่าวพม #เพื่อเด็กและเยาวชน #เด็กและเยาวชน #DCY #ดยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น