DEPA ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตร เปิดตัวกิจกรรมยกระดับกำลังคนดิจิทัลภาคใต้ เสิร์ฟ 3 หลักสูตรนักพัฒนาฯฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

DEPA ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตร เปิดตัวกิจกรรมยกระดับกำลังคนดิจิทัลภาคใต้ เสิร์ฟ 3 หลักสูตรนักพัฒนาฯฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย


ดีป้า จับมือเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาระบบดิจิทัล ระดับการใช้งานชั้นเชี่ยวชาญภาคใต้ ภายใต้โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล มุ่งสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ยกระดับกำลังคนดิจิทัลให้มีศักยภาพในระดับเชี่ยวชาญ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนกำลังคนดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษา ผู้ประกอบการ เครือข่ายผู้ประกอบการดิจิทัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาหลักสูตร ยกระดับความรู้และทักษะการพัฒนาระบบดิจิทัล สร้างโอกาสด้านอาชีพให้กับนิสิต นักศึกษา ดิจิทัลสตาร์ทอัพ และผู้สนใจ


ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาระบบดิจิทัล ระดับการใช้งานชั้นเชี่ยวชาญภาคใต้ โดยมี นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ ดีป้า ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด และ ดร.วศิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงผศ.ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกมิติ อีกทั้งมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยเหตุนี้ ดีป้า และเครือข่ายพันธมิตรจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาระบบดิจิทัล ระดับการใช้งานชั้นเชี่ยวชาญภาคใต้ ภายใต้โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล หนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แนวคิด Digital Infinity: ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ยกระดับกำลังคนดิจิทัลให้มีศักยภาพในระดับเชี่ยวชาญ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเป็นส่วนช่วยในการลดปัญหาขาดแคลนกำลังคนดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่าน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศประเภท Software as a Service (SaaS) และ Platform as a Service (PaaS) 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศประเภท Mobile Application สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS และ 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ Machine Leaning, Data Science และ Artificial Intelligenceพร้อมกันนี้ ดีป้า ยังร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในฐานะสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นแหล่งผลิตกำลังคนดิจิทัลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ประกอบด้วย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ในฐานะผู้ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐาน เสริมสร้างการยกระดับองค์ความรู้และทักษะการพัฒนาระบบดิจิทัล สร้างโอกาสทางอาชีพแก่นิสิต/นักศึกษา เครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพ และประชาชนที่สนใจ เพื่อเชื่อมโยงระบบนิเวศดิจิทัลระหว่างสถานศึกษา ผู้ประกอบการ ตลอดจนเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพ หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

“ดีป้า ให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะดิจิทัลแก่กลุ่มนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ รวมถึงบุคลากรและแรงงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นกำลังคนดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดย ดีป้า พร้อมบูรณาการการทำงานในการยกระดับทักษะร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) ของประเทศให้มีความพร้อม สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที และเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นส่วนช่วยยกระดับและเพิ่มศักยภาพแก่ภาคธุรกิจของไทย รองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาระบบดิจิทัล ระดับการใช้งานชั้นเชี่ยวชาญภาคใต้ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ที่ https://short.depa.or.th/ltS1V และติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ได้ทาง www.thailandconnex.com เพจเฟซบุ๊กThailandCONNEX และศูนย์บริการลูกค้า 0 2171 9900


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น