พม. จับมือ โค้ดดิ้ง อารีน่า หนุน Platform สร้างอาชีพโปรแกรมเมอร์ให้กลุ่มเปราะบาง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พม. จับมือ โค้ดดิ้ง อารีน่า หนุน Platform สร้างอาชีพโปรแกรมเมอร์ให้กลุ่มเปราะบางเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการ Coding Arena กับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กับ บริษัท โค้ดดิ้ง อารีน่า จํากัด โดยมีนายอนุกูล ปีดแล้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และนายโอฬาร วีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โค้ดดิ้ง อารีน่า จำกัด ร่วมลงนาม ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯนายจุติ กล่าวว่า บันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการ Coding Arena กับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. กับ บริษัทโค้ดดิ้ง อารีน่า จำกัด เพื่อนำ Platform มาใช้ในการสร้างความรู้ด้านการเขียนและพัฒนาเกม (Coding and Programming) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของกระทรวง พม. ให้ได้เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะสู่การพัฒนาต่อยอดการสร้างเกมใหม่ๆ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพการเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคต ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเข้าร่วมในการนำ Platform มาสร้างความรู้ด้านการเขียนและพัฒนาเกม (Coding and Programming) เพื่อใช้ในการพัฒนาอาชีพ พร้อมทั้งร่วมวางแผน สนับสนุน และประสานงานระหว่างหน่วยงานของกระทรวง พม. ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานนายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า บันทึกความเข้าใจ (MOU) ฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของกระทรวง พม. ได้มีโอกาสในการเข้าถึง Platform ในการส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ต่างๆ ที่สามารถสร้างอาชีพในอนาคตได้ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพที่ขาดแคลนในตลาดแรงงาน เพื่อมุ่งสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ทุกคนมีโอกาสสำหรับการพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน มีความมั่นคงในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานความเป็นพลเมืองและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น