พม.+เพจ Because We Care จับมือดึงเยาวชนหนุน “รัก…ในวัยเรียน” ยุติความรุนแรง ไม่ Bully - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พม.+เพจ Because We Care จับมือดึงเยาวชนหนุน “รัก…ในวัยเรียน” ยุติความรุนแรง ไม่ Bullyเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 66 เวลา 10.00 น. เพจ Because We Care ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมโครงการ “รัก...ในวัยเรียน” เพื่อสร้างความตระหนักถึงการยุติการกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ รวมถึงการบูลลี่ (Bully) ให้กับนัก เรียนโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 250 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นสร้างการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่และมีความสุขสำหรับทุกคน โดยมี พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ 5) โรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะที่ปรึกษาปลัด พม. กล่าวแนะนำกิจกรรมโครงการ “รัก...ในวัยเรียน” และนายพลวิทย์ กุมภา รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะครูเข้าร่วม พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กล่าวว่า เพจ Because We Care ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตระหนักถึงปัญหาการกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ รวมถึงการบูลลี่ (Bully) ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการนำเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆ  ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนในระยะยาว ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือในการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งประชาชน ทั้งนี้ จึงมีการประสานความร่วมมือเป็น "พลังทางสังคม" ด้วยการดำเนินโครงการ "รัก...ในวัยเรียน" เพื่อปลูกจิตสำนึกและยุติการกระทำความรุนแรงทุกมิติ รวมถึงการบูลลี่ (Bully) สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา อีกทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและการรับรู้ในการป้องกันและยุติการกระทำความรุนแรงอย่างเข้มแข็ง
พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ มีการจัดกิจกรรมโครงการ "รัก...ในวัยเรียน" ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ  นับเป็นกิจกรรม ครั้งที่ 3 ของโครงการฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวง พม. โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน และศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร 1300  สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ได้แก่ กิจกรรม “เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย (Cyber Bullying)” กิจกรรม “เพศกับวัยรุ่น” กิจกรรมร้องเพลง “อยากจะฟัง” และกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์ อีกทั้งการจัดนิทรรศการโครงการ “รัก...ในวัยเรียน” การเฝ้าระวังปัญหาสังคม และการแจ้งเหตุให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกรูปแบบ โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม 
หากพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรง เด็กและเยาวชนอยู่ในสภาวะความเสี่ยงที่จะถูกกระทำความรุนแรง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและติดต่อกระทรวง พม. ทั้งสายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง  และระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม "ESS Help Me" ปักหมุด หยุดเหตุ ใน LINE OA บนมือถือ#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad