กรุงเทพมหานครลงนามความร่วมมือกับจังหวัด FUKUOKA มุ่งสู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคต - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

กรุงเทพมหานครลงนามความร่วมมือกับจังหวัด FUKUOKA มุ่งสู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคต

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับนายเซทาโร ฮัตโตริ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และคณะ พร้อมแลกเปลี่ยนของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะได้พูดคุยถึงเรื่องของการพัฒนาเยาวชน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ อาทิ การรับมือภัยพิบัติอันมีผลมาจากภาวะโลกร้อน การดูแลผู้สูงอายุ ทั้งในด้านการพัฒนาทักษะของผู้สูงอายุ และการดูแลด้านการพยาบาลและสุขภาพของผู้สูงอายุ ตลอดจนการขยายความร่วมมือในหลากหลายมิติในอนาคต เป็นต้น

“ในโอกาสที่วันพรุ่งนี้จะเป็นวันเด็กของประเทศไทย ไม่มีทรัพย์สินใดในเมืองที่มีค่ามากกว่าเยาวชนอีกแล้ว หน้าที่ของเราทั้งสองคนในฐานะผู้บริหารเมืองก็คือการส่งต่อเมืองที่มีคุณภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กรุ่นต่อไปเพื่อมารับไม้ต่อในการบริหาร” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวต่อไปว่า การแลกเปลี่ยนเยาวชนไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องเทคโนโลยี แต่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชน ซึ่งจะทำให้ความร่วมมือนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเห็นด้วยกับท่านผู้ว่าฯ ฮัตโตริ ในการจะขยายความร่วมมือให้มีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะเยาวชน โดยอาจจะขยายการแลกเปลี่ยนกันในหลายมิติ อาทิ ระดับผู้ปฏิบัติงาน ศิลปิน ชุมชน เพื่อให้ความสัมพันธ์ทั้งสองเมืองแน่นแฟ้นมากขึ้น ต้องขอขอบคุณญี่ปุ่นที่เป็นมิตรแท้และเป็นเพื่อนที่ดีมาก ๆ ของไทย

จากนั้นในเวลา 10.00 น. จึงเข้าสู่พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือที่จะมีต่อกันในอนาคต ระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือที่จะมีต่อกันในอนาคต ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ “พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นผู้ประกอบการที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต นวัตกรรมทางสังคม และเสริมสร้างการพัฒนาและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสองเมืองและประเทศชาติ”

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ในวันนี้ ผมและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญกับการร่วมมือกันในทุก ๆ ด้าน เพื่อการพัฒนาเสริมสร้างและสนับสนุนให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและเติบโตอย่างก้าวไกล สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ จังหวัดฟูกูโอกะกับกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายที่จะร่วมมือกันในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

“การที่เมืองมีทรัพยากรบุคคลที่ดี ย่อมช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาเมืองเป็นไปในทางที่ดี และหากบุคลากรเกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของเมือง ก็จะช่วยสร้างสังคมที่ดีขึ้น เช่น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันเป็นมากกว่าการให้ความรู้แค่ในห้องเรียนหรือการจัดอบรมสัมมนา แต่ยังอาจหมายรวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้คนในทุกช่วงวัยได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา รวมถึงได้มีช่องทางหรือมีทางเลือกที่ตอบโจทย์ต่อทั้งตัวผู้เรียน เศรษฐกิจ และสังคม มากกว่าการเรียนในห้องเรียน” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

พร้อมกับกล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะ (skill) ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มีโครงการ Saturday School ที่นำอาสาสมัครในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ไม่ได้มีสอนทั่วไป มาสอนเด็ก ๆ ในช่วงวันเสาร์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ มีโครงการอาสาสมัครเทคโนโลยี (Volunteer Technology) ซึ่งจะนำคนรุ่นใหม่มาเป็นอาสาสมัครเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้านดิจิทัลของประชาชนในชุมชน เป็นต้น

“โอกาสนี้ ผมหวังว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือที่จะมีต่อกันในอนาคต ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดฟูกูโอกะ ในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันของทั้งสองเมือง เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนองความต้องการของคนในเมืองได้ตรงจุด ทำให้เมืองทั้งสองเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนอย่างแท้จริง” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวในตอนท้าย

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ กล่าวว่า ในครั้งนี้ผมได้นำคณะจากจังหวัดฟูกูโอกะและสภาจังหวัดฟูกูโอกะมาเยือนกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี (เมื่อปี 2564) ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างทั้งสองเมือง โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ ก็ได้ความคิดเห็นดี ๆ มามากมาย ต้องขอขอบคุณอีกครั้ง และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสลงนามฯ ร่วมกับท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง และผมขอขอบคุณอย่างจริงใจที่ทุกท่านได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเมืองให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

“เมื่อสักครู่ได้คุยกับท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติว่า สิ่งสำคัญที่ควรจะลงทุนในเมืองมากที่สุดคือทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งตัวผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้น ในการลงนามฯ วันนี้ ก็จะเป็นการร่วมกันของทั้งสองเมือง ในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) รองรับและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีความรุนแรงในยุคปัจจุบันของทั้งสองเมืองและในโลกนี้” ผู้ว่าฯ ฮัตโตริ กล่าว

พร้อมกับกล่าวต่อไปว่า ทางจังหวัดฟูกูโอกะและกรุงเทพมหานครจะมุ่งมั่นทำงานร่วมกันในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่จะสามารถสร้างอนาคตดี ๆ ให้กับเมืองของเรา โดยจะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ทางสังคมอย่างถูกต้อง สามารถให้ข้อเสนอแนะของตัวเองออกมาได้อย่างชัดเจน และมีความกล้าที่จะสร้างอะไรใหม่ ๆ ออกมาให้กับสังคม ซึ่งนี่ก็จะเป็นหมุดหมายหลักที่จะเป็นเป้าหมายสำคัญของการลงนามฯ ในวันนี้

“หลังจากนี้ไป คาดหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนจากทั้งสองเมืองไม่ใช่แค่เยาวชนแล้ว แต่อาจจะเป็นบุคคลในหลาย ๆ ระดับที่มีความหลากหลายมากขึ้น ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทรัพยากรมนุษย์จากทั้งสองเมืองของเรา จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาภูมิภาคของเราให้ดีขึ้นต่อไป รวมถึงการพัฒนาโลกของเราให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปหลังจากนี้ด้วย ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ วันนี้ และขอฝากเนื้อฝากตัวต่อไปด้วย ขอบคุณครับ” ผู้ว่าฯ ฮัตโตริ กล่าวในตอนท้าย

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดฟูกูโอกะ นั้น ได้มีการลงนามในข้อตกลงความสัมพันธ์ฉันมิตรเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 โดยทั้งสองเมืองได้ทำกิจกรรมร่วมกันในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาเยาวชน เช่น การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน ด้านการแพทย์ เช่น ความร่วมมือด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน หรือด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Management)” เป็นต้น

ทั้งนี้ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ดีจะนำไปสู่การบริหารจัดการเมืองที่ดี ซึ่งทั้งสองฝ่ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามฯ ในครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือที่พัฒนาไปอีกระดับ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ด้านพัฒนาเมืองจะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนอย่างแท้จริง

อนึ่ง นายเซทาโร ฮัตโตริ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ พร้อมด้วยคณะจำนวน 22 คน ประกอบด้วย นายอิโนอุเอะ ฮิโรทากะ รองประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ สมาชิกสภาฯ และข้าราชการจากจังหวัดฟูกูโอกะ มีกำหนดเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2566 เพื่อกระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดฟูกูโอกะ โดยมีกำหนดการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือที่จะมีต่อกันในอนาคต และร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ

สำหรับวันนี้ มี รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายโคบายาชิ ชิเงคิ ประธานที่ปรึกษาสำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ตลอดจนคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศ กทม. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น