เดินหน้าหารือแนวทางเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวน 15 นาทีต่อเนื่อง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

เดินหน้าหารือแนวทางเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวน 15 นาทีต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 66 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านเพิ่มพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 4 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร ซึ่งในที่ประชุมมีการรายงานถึงความคืบหน้าผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านการเพิ่มสวน 15 นาทีทั่วกรุง ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการจัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต และผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านการจัดการฐานข้อมูลและส่งเสริมการใช้พื้นที่สีเขียว


ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการนำเสนอแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวน 15 นาที ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะได้ง่ายและรวดเร็ว ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 15 นาที ซึ่งที่ประชุมเห็นควรนำพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมาดำเนินการก่อน เช่น พื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนต้องการ หรือพื้นที่ที่มีผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยเพิ่มความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือประชาชนในการดำเนินการ ซึ่งหากมีภาคเอกชนพร้อมนำพื้นที่ว่างเปล่าของมาปรับปรุงดำเนินการเป็นพื้นที่สีเขียวหรือสวน 15 นาที แล้วประสานให้กรุงเทพมหานครช่วยดูแลพื้นที่ดังกล่าวก็สามารถทำได้กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการ รวมถึงการให้ 50 เขตหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือจัดทำสวน 15 นาที เพิ่มเติมให้ได้มากที่สุดโดยตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ 10 ตารางเมตรต่อคนในปี พ.ศ. 2573 ตามแนวนโยบาย GREEN BKK 2030 พร้อมทั้งบูรณาการพื้นที่สีเขียวหรือสวน 15 นาทีให้สามารถใช้พื้นที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทุกเพศทุกวัยให้มากที่สุด

นอกจากนี้ให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ด้านรุกขกรรม หรือเป็นรุกขกร สำหรับดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้ถูกวิธี รวมถึงประสานหน่วยงานภายนอกให้มีการจัดหาเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการตัดแต่งต้นไม้ต่าง ๆ มาดำเนินการ อีกทั้งจัดตั้งคณะอนุกรรมการมาช่วยดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายด้านเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมในการประชุมครั้งต่อไป

การประชุมวันนี้ มี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองประธานกรรมการ นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการ ผู้แทนกรรมการ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานนอก อาทิ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ UDDC we!park และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

- (พัทธนันท์…สปส. รายงาน)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad