สรพ.จัดการประชุม “Orientation Program Board HAI” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

สรพ.จัดการประชุม “Orientation Program Board HAI”

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานกรรมการสถาบัน เปิดการประชุม “Orientation Program Board HAI” ที่จัดขึ้นวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมบุษบงกช B ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพ 


สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการสถาบันได้ร่วมระดมความคิดเห็น ในการกำหนดทิศทางและนโยบายของคณะกรรมการต่อการวางยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะ 5-10 ปี และบทบาทภารกิจของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ ปี งบประมาณ 2566-2570 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้ทบทวนและให้เสนอแนะการดำเนิน 5 ประเด็นหลักที่ สรพ.ต้องนำไปดำเนินการ ได้แก่ การตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเป็นความชอบธรรมที่ สรพ.ที่ต้องนำไปปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อส่งต่อให้ประชาชน, การบูรณาการคุณภาพพยาบาลกับคุณภาพการศึกษา, การใช้ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อนำมามาใช้ประโยชน์ในการสร้างความปลอดภัย และการนำ Evidence ทำการวิจัยอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการจัดลำดับความสำคัญในประเด็นต่างๆ เพื่อลงมือไปสู่การปฏิบัติ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น