ศิริราช หารือ สรพ.เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในโรงพยาบาล (COE) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

ศิริราช หารือ สรพ.เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในโรงพยาบาล (COE)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566   พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน ให้การต้อนรับ รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน หน่วยบริการศูนย์ความเป็นเลิศ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , ผศ.นพ.สรวิศ วีรวรรณ  รอง IPD ,อ.นพ.ศิริชัย กำเนิดนักตะ รอง ผอ. OR และ อาจารย์ นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ศิริราชฯ คณะผู้บริหาร โรงพยาบาล ศิริราช ที่เข้าพบเพื่อหารือ เรื่องการพัฒนาคุณภาพของศูนย์ความเป็นเลิศในโรงพยาบาล (Center of Excellent: CoE) ณ ห้องประชุม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 


โดยการหารือในครั้งทั้งสองหน่วยงาน มีความเห็นชอบในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในโรงพยาบาล (COE)  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ CoE Accreditation ความร่วมมือทางด้าน Strategic Partner ของการพัฒนาการประเมินรับรอง CoE Accreditation เพื่อให้มีความสอดคล้องกับทิศทางของประเทศ สนับสนุนนโยบาย medical hub ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริการสุขภาพประเทศไทยในระดับสากล อาทิ การพัฒนามาตรฐานหรือแนวทางฯ ที่ได้รับการรับรองจากสากล ISQuaEEA, โครงการบูรณาการความร่วมมือฯ ตลอดจนการขับเคลื่อนในระดับนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนามาตรฐานตามแนวทางสากล และรูปแบบการประเมินรับรอง CoE Accreditation ต่อไป ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad