“บิ๊กต่อ” ลงพื้นที่บ้านภูมิซรอล ผนึกกำลังผู้ว่าศรีสะเกษ เดินหน้าสร้างชุมชนยั่งยืน...P - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566

“บิ๊กต่อ” ลงพื้นที่บ้านภูมิซรอล ผนึกกำลังผู้ว่าศรีสะเกษ เดินหน้าสร้างชุมชนยั่งยืน...P

พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านหมู่บ้านภูมิซรอล ตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด


เมื่อวันที่  28 มกราคม 2566 พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย นาย สำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พลตำรวจตรี ลาภ ศรีสำอางค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ศาลาประชาคมหมู่บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ


การลงพื้นที่ดังกล่าวสืบเนื่องจาก การดำเนินการโครงการชุมชนยั่งยืน ของตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษณ์ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่อื่นในการดำเนินการได้ โดยมีจุดเด่นของการดำเนินการอยู่ที่ มีการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งตำรวจ ฝ่ายปกครอง ทหาร สาธารณสุข โรงเรียน และชุมชน ในการลงพื้นที่เพื่อสแกนหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในตำบล รวมกว่า 13 หมู่บ้าน 3,000 กว่าครัวเรือน เพื่อนำตัวผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและส่งต่อความยั่งยืน


พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ฯ กล่าวว่า การดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนของ ตำบลเสาธงชัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หมู่บ้านภูมิซรอล ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยสามารถที่จะค้นหาและนำตัวผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาจนหมด ทำให้ปัจจุบันไม่มีการรับแจ้งเหตุผู้ป่วยคลุ้มคลั่งที่มีอาการผิดปกติทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุร้ายหรือความหวาดกลัวภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้ อีกทั้งยังส่งผลต่อการป้องกันอาชญากรรมภายในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นนโยบายของ พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ทุกสถานีตำรวจ ดำเนินการ โดยจะเป็นการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Treatment : CBTx) บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และตัวชุมชนเอง เพื่อสร้างกลไกการบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้านหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนจากการบำบัดที่ต้องตัดขาดจากครอบครัวและโลกภายนอก เป็นการเข้าบำบัดที่ศูนย์ในชุมชนแทน รวมถึงมีการจัดหาการเรียนการสอนทักษะอาชีพ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้ เป็นการส่งต่อความยั่งยืนให้กับชุมชน


“การดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน เป็นการแก้ไขปัญยาเสพติดจากฐานรากของชุมชน ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน จึงขอฝากไปยังพี่น้องประชาชน ตลอดจนแกนนำหมู่บ้าน ชุมชน หากพบว่าในพื้นที่ชุมชนของท่าน มีผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลมายังสถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถลงไปร่วมกับชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนต่อไป และเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับชุมชนอีกส่วนหนึ่งด้วย” พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ฯ กล่าว


โดยภายหลังจากพบปะกับพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับแล้ว พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ฯ ได้เดินทางไปยัง สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษณ์ เพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพล ตรวจสอบคลังอาวุธ ดูแลการจัดเก็บและเบิกจ่ายอาวุธปืนของทางราชการ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้หลักการ Stop Walk & talk เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยกับประชาชน ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริง สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad