เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566

เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด...D

นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นายวัชรินทร์ มีบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รวมทั้งได้ติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยได้เน้นย้ำครูเรื่องการอ่านออก เขียนได้ลายมือสวย และการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมประชุมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดอีกด้วย

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น