กทม.จับมือภาคีเครือข่าย ร่วมแก้ไข PM2.5 กับ Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

กทม.จับมือภาคีเครือข่าย ร่วมแก้ไข PM2.5 กับ Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน”

“ในเรื่อง PM2.5 กทม. พยายามเต็มที่ ถือเป็น mandate จากประชาชน แต่เราทำคนเดียวคงไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องมีภาคีเครือข่ายช่วยกันหลายมิติ บางอย่างใช้ Hard Power ใช้กฎหมายได้ แต่หลาย ๆ เรื่องเป็นเรื่อง Soft Power เรื่องที่ต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกัน วันนี้ถือเป็นมิติที่ดีที่เราจะกระตุ้นทั้งในแง่ของเนื้อหาความรู้ ในแง่ของแต่ละคนที่ต้องตระหนักว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาร่วมกันของทุกคน ขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกท่าน และอนาคตเราจะขยายความร่วมมือนี้ออกไปให้ทุกคนรู้สึกว่าอากาศเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนที่จะมีอากาศบริสุทธิ์หายใจ”

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในการเป็นประธานเปิดกิจกรรม Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน” ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย

สำหรับกิจกรรม Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน” กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เครือข่ายอากาศสะอาด จัดขึ้นเพื่อร่วมกันแสดงพลังแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งถือเป็นความร่วมมือในการเตรียมพร้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาว


นอกจากนี้ หน่วยงานภาคีเครือข่าย Earth Hour ทั้งภาครัฐ เอกชน จำนวน 44 องค์กร ได้ร่วมลดฝุ่นละออง PM2.5 ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การ Work from Home การเหลื่อมเวลาทำงาน การส่งเสริมการใช้รถขนส่งสาธารณะมากขึ้น หรือทำกิจกรรมลดฝุ่นเท่าที่สามารถจะทำได้โดยไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ในช่วงที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้น

โดยภายในงานนอกจากผู้ร่วมงานจะได้รู้จักเ

ฝุ่นจิ๋วแล้ว ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ Workshop การทำเครื่องฟอกอากาศ DIY และหน้ากากกันฝุ่น DIY คลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5 ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถ คลินิกมลพิษทางอากาศ นิทรรศการสุขภาพ ปลอดฝุ่นปอดสะอาด “เมืองแห่งอนาคตเพื่อสิทธิของเด็กที่จะหายใจอากาศสะอาด (The future city for child rights to breathe clean air)” และการเสวนาในประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ “BKK Risk Map กับ แผนที่ดูแลสุขภาพคนเมือง” โดย รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “ปั่นต่อ ต่อระบบขนส่งเมือง” โดย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายศิลป์ ไวรัชพานิช เครือข่ายสัญจรทางเลือก


สำหรับ 44 องค์กรเครือข่าย Earth Hour ที่ร่วมเป็นหนึ่งพลังความร่วมมือลดฝุ่นละออง PM2.5 ประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการทหารบก กองบัญชาการทหารอากาศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งเวดล้อม กรมทางหลวง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมควบคุมมลพิษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaipBs) สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD คลื่นวิทยุ กรีนเวฟ 106.5MHz บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเท็ม

จำกัด บริษัท ชีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาเก็ต จำกัด บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท อโกดา เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอ็มโพริโอ เพลส โรงแรม เดอะ สุโกศล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กิจกรรมในวันนี้ มีนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารและผู้แทนภาคีเครือข่าย 44 องค์กร ร่วมในงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad