รองผู้ว่าฯ ทวิดา ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

รองผู้ว่าฯ ทวิดา ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.66 เวลา 12.00 น. รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายจิรัฏฐ์ ม้าไว ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ เขตลาดกระบัง เพื่อติดตามการอำนวยความสะดวก การดูแลและการบริการประชาชน ทั้งในด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย การฉีดวัคซีน การดูแลพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ขวบ การติดตามดูแลผู้ป่วยหรือเด็กในชุมชน การจัดเก็บข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อยกระดับการรักษาติดตาม การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

จากนั้นเวลา 13.00 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง เพื่อสำรวจความพร้อมของยานพาหนะและอุปกรณ์ สำหรับการเตรียมทรัพยากรเพื่อให้ใช้ระงับเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับทราบปัญหาและจะเร่งหาแนวทางการปรับปรุงทั้งทางด้านกายภาพของอาคารสถานที่และยานพาหนะ การเร่งดำเนินการจำหน่ายยานพาหนะที่ใช้การไม่ได้ เพื่อจะได้ปรับปรุงบัญชีและสามารถจัดซื้ออุปกรณ์ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน
รวมทั้งการจัดเตรียมแนวทางพิจารณาจัดสรรกำลังพลเพิ่มเติมเพื่อภารกิจการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมปลอดภัย สอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองในพื้นที่เขตลาดกระบัง และโซนกรุงเทพตะวันออกที่มีลักษณะพื้นที่กว้าง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad