พม. พร้อมพระนวกะจาก 6 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่ "พระองค์ภาฯ" ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

พม. พร้อมพระนวกะจาก 6 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่ "พระองค์ภาฯ" ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 66 เวลา 09.09 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นำผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมทั้งพระอุดมบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในฐานะรองประธานคณะพระธรรมจาริก นำพระธรรมจารึก รวมทั้งพระนวกะ จำนวน 120 รูป ที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทที่วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ นำแจกันดอกไม้มาถวายหน้าพระรูปพร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อีกทั้งพระนวกะร่วมกันเจริญภาวนา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

นายอนุกูล กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับสำนักงานประธานพระธรรมจาริก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สำนักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงจาก 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำปาง และลำพูน เป็น “พระนวกะ” หรือพระบวชใหม่ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนา อบรมสอนศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาจิตใจให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูง รวมทั้งปฏิบัติตนในลักษณะการเป็น “นักพัฒนา” เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจและส่งเสริมในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนบนพื้นที่สูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น