ติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จร ภายในพื้นที่ 13 ไร่ ตามแนวนโยบายจัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

ติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จร ภายในพื้นที่ 13 ไร่ ตามแนวนโยบายจัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 66 เวลา 11.00 น. รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้ง นายจิรัฏฐ์ ม้าไว ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นพ.สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) การปรับปรุงก่อสร้างภายใต้พื้นที่ 13 ไร่ ประกอบด้วย อาคารสำนักงานกลุ่มงานควบคุมและพักพิงสุนัข 1 หลัง อาคารคอกเลี้ยงสุนัข 18 หลัง รองรับสุนัข 1,000 ตัว อาคารคอกเลี้ยงแมว 3 หลัง รองรับแมว 300 ตัว และอาคารสนับสนุนอื่นๆ โดยโครงการฯ มีสถานะความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 63 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/66

ทั้งนี้ ช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลกระทบให้ภารกิจการจับควบคุม รวมถึงการส่งสุนัขและแมวจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าสู่การดูแลของศูนย์พักพิงฯ ประเวศ ขาดความต่อเนื่อง หากการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งาน จะทำให้ศักยภาพของกรุงเทพมหานครสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นระบบและครบวงจรมากยิ่งขึ้น เช่น การยกระดับงานตรวจคัดกรองโรคที่ถูกสุขลักษณะและสุขาภิบาล เพิ่มจำนวนการรองรับ เพราะเดิมศูนย์พักพิงไม่มีพื้นที่สำหรับรองรับแมวจร ก็จะมีอาคารรองรับเพิ่มขึ้น 3 อาคาร รวมถึงศูนย์เรียนรู้และลานแสดงความสามารถ ที่สามารถจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การรับเลี้ยง (adoption) ได้ในอนาคต

การดำเนินงานมีเป้าหมายให้พื้นที่ กทม. มีแนวโน้มจำนวนสัตว์จรในพื้นที่สาธารณะลดน้อยลงในระยะยาว ภายใต้แนวนโยบายครบวงจร ทั้งการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ต้นทาง การควบคุมปริมาณสัตว์จรผ่านการฉีดวัคซีนและทำหมันอย่างมียุทธศาสตร์ ตลอดจนมีศูนย์พักพิงฯ ที่ได้มาตรฐาน ผ่านความร่วมมือและระดมความคิดเห็นจากภาคีหลากหลายภาคส่วน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad