พม.หนึ่งเดียวจังหวัดตรัง จับมือห้างสรรพสินค้าสิริบรรณฯรับบริจาคสิ่งของ & อุปกรณ์การเรียนให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พม.หนึ่งเดียวจังหวัดตรัง จับมือห้างสรรพสินค้าสิริบรรณฯรับบริจาคสิ่งของ & อุปกรณ์การเรียนให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย ทีม พม.หนึ่งเดียวจังหวัดตรัง นำโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง จับมือ ห้างสรรพสินค้าสิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ร่วมกัน จัดโครงการ “เปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน” โดยได้รับเกียรติจาก นายพุทธิชัย ไชยเวช General Manager ห้างสรรพสินค้าสิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และ นายนิตินัย อุทัยรังษี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรังกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานนางสาวโสพิญฐ์
กล่าวว่า สำหรับช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ของเด็กและเยาวชน ซึ่งพ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีความจำเป็นและความต้องการความช่วยเหลือในการแบ่งเบาภาระด้านการลดค่าใช้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ซึ่ง พม. โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง ในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแบ่งเบาะภาระทางด้านการเงินในการใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนของผู้ปกครอง จึงจับมือกับห้างสรรพสินค้าสิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดจุดรับบริจาคอุปกรณ์การเรียน ภายในห้าง และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของให้แกเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้พบเห็นต่างร่วมกันนำสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กและเยาวชนมาบริจาคให้อย่างมากมาย พม.หนึ่งเดียวจังหวัดตรังขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำส่งทุกสิ่งที่ได้รับบริจาคมาส่งต่อให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางอย่างครบถ้วน


ด้าน นายพุทธิชัย
กล่าวว่า ห้างสรรพสินค้าสิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ถือเป็นช่วงที่เด็กและเยาวชนเริ่มเปิดเทอมใหม่ ตั้งใจดำเนินโครงการ Back to School อยู่แล้ว ทันทีที่มีบุคลากรของ พม.หนึ่งเดียวประสานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ “เปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน” รีบตอบรับความร่วมมือโดยทันที และพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป


ทางด้านนายนิตินัย
กล่าวว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นหน่วยงานใน พม.หนึ่งเดียวจังหวัดตรัง มีความตั้งใจดำเนินโครงการ “เปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางมีอุปกรณ์การศึกษาพร้อมสำหรับการเปิดภาคการเรียน
​และเกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ จึงใช้โอกาสนี้ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนเพื่อนักเรียนที่ต้องการสนับสนุน ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนได้ที่จุดรับบริจาคหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G ห้างสรรพสินค้าสิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์​​ จังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นอกเหนือจากวันดังกล่าว สามารถบริจาคได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรังโดยตรง หรือโทรแจ้งความประสงค์ในการบริจาคได้ที่โทรศัพท์สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น