พม. จัดประชุมทวิภาคี ไทย - กัมพูชา มุ่งแก้ปัญหาค้ามนุษย์โลกออนไลน์ ช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พม. จัดประชุมทวิภาคี ไทย - กัมพูชา มุ่งแก้ปัญหาค้ามนุษย์โลกออนไลน์ ช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา...Sเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานการประชุมทวิภาคีไทย - กัมพูชา เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (2566 - 2568) เพื่อดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้แทนไทย และกัมพูชา เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพฯนายอนุกูล กล่าวว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะขจัดขบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยใช้มาตรการทุกวิถีทางตั้งแต่การแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน การบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินคดี และการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการแจ้งข้อมูลและแจ้งเหตุ โดยเฉพาะผ่านแอพลิเคชัน Protect U การสร้างความตระหนักรู้ภัยการค้ามนุษย์ ให้กับเด็ก ชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการใช้วิธีการหลอกลวงทางออนไลน์มากขึ้น การดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ หรือ NRM การให้ความช่วยเหลือคุ้มครองกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามหลักสากล โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางเป็นสำคัญ การส่งเสริมการจ้างงานผู้เสียหายในสถานประกอบการ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกมิติ นอกจากนั้น ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดการกับปัญหานี้ร่วมกันอีกด้วยนายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า สำหรับไทยและกัมพูชาเป็นประเทศคู่ภาคีที่มีพรมแดนธรรมชาติร่วมกันทำให้เกิดปรากฏการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการโยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่ปลอดภัยนั้นมักเสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์ ทั้งไทยและกัมพูชายังต้องเผชิญความท้าทายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะการบังคับให้กระทำผิดผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น รัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศ จำเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไข ปัญหาดังกล่าวอย่างเข็มแข็ง ซึ่งการประชุมทวิภาคีไทย - กัมพูชา เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (2566 - 2568) ครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือและแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติการร่วม เพื่อดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา อีกทั้งมีการรายงานความคืบหน้าข้อท้าทาย และข้อกังวลในการดำเนินงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยและกัมพูชา รวมถึงมีการหารือเรื่องความร่วมมือในการขจัดการค้ามนุษย์ ระหว่างไทย - กัมพูชา ในอนาคต


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน SOP ในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ระหว่างไทย – กัมพูชา ซึ่งจะสนับสนุนการดำเนินคดี การสืบสวนสอบสวน และการช่วยเหลือผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของทั้ง 2 ประเทศ เกิดประสิทธิภาพและความก้าวหน้าอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีของทั้ง 2 ประเทศ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ประชุมทวิภาคี #ไทยกัมพูชา #การค้ามนุษย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น