เดินหน้า “สภาเมืองคนรุ่นใหม่” เปิดพื้นที่เยาวชนเสนอนโยบายพัฒนา กทม. เป็น Better Bangkok - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เดินหน้า “สภาเมืองคนรุ่นใหม่” เปิดพื้นที่เยาวชนเสนอนโยบายพัฒนา กทม. เป็น Better Bangkok


เมื่อวันที่ 6 พ.ค.67  เวลา 09.00 น. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดประชุมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2/2567 โดยคณะผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมในพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร


รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวว่า ถ้าพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเมือง คนทั่วไปชอบคิดถึงเรื่องของการพัฒนาทางกายภาพเป็นหลัก แต่ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาคนควบคู่กันไปด้วย เป้าหมายของการประชุมครั้งนี้เพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการรับฟังเสียงและความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ โดยดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่ายเด็กและเยาวชนจากภาคส่วนต่างๆ และหัวใจหลักนอกเหนือจากการสนับสนุนพื้นที่แล้ว ยังอยากให้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นเสมือน Policy Lab ให้เยาวชนได้ทดลองขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับผู้ปฏิบัติงานจริงเพื่อเปลี่ยนกรุงเทพฯ เป็น Better Bangkok โดยนำนโยบายที่ผ่านการคัดเลือกเสนอให้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รวมถึงในอนาคตจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ มาร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็น และผลักดันไปสู่การลงมือเปลี่ยนเมืองร่วมกันต่อไป


สำหรับ “สภาเมืองคนรุ่นใหม่ Accelerator Program” คือ โอกาสในการได้เรียนรู้ทักษะการพัฒนานโยบายสู่การปฏิบัติจริง (Policy Development) ร่วมกับวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านนโยบายและเหล่าทีมงานภายใต้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมเรียนรู้แบบ Step by Step ในทุกขั้นตอน เตรียมความพร้อมให้ทีมคนรุ่นใหม่มากไอเดียก่อนเข้าสู่เวทีเสนอนโยบายกับผู้บริหาร กทม. อย่างเป็นทางการ ซึ่งการประชุมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 15 ทีม มีการนำเสนอนโยบายในเรื่องต่าง ๆ โดยแต่ละทีมให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา สุขภาพกายใจ และสิ่งแวดล้อม ดังนี้


ทีมที่ 1 RAKZA (รักษา) ความรุนแรงและปัญหาสุขภาพจิตของเยาวชนที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว
ทีมที่ 2 ทีมพัฒนากรุงกับสี่เหล่า สนใจเรื่องการใช้รถสาธารณะและลดการใช้รถส่วนตัว
ทีมที่ 3 Anime x Psychology ประเด็นเรื่องการศึกษา และสุขภาพจิตของวัยรุ่น
ทีมที่ 4 KidCat การเข้าถึงการศึกษา และการพัฒนาการศึกษา โดยยึดหลักความเท่าเทียม และเสมอภาคในทุกมิติ
ทีมที่ 5 Immortal justice สนใจการพัฒนา แลนด์มาร์ก ที่สำคัญของกรุงเทพฯ ด้านขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนการเดินทางต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง วีลแชร์ผ่านได้สะดวกสบาย ป้ายบอกทางเข้าใจง่าย มีสิ่งอำนวยความสะดวก และการจัดกิจกรรมอบรม โดยเป็นทีมงานจัดเองเกี่ยวกับ การผลิตสื่อ เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างสื่อในการเปลี่ยนแปลงสังคม

ทีมที่ 6 The way of heart ประเด็นสุขภาพกายและสุภาพจิต อยากสร้างแพลตฟอร์มให้คนกรุงเทพฯเข้ามาเป็นสมาชิกและมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในเรื่องสุขภาพจิต
ทีมที่ 7 SS.work together สนใจประเด็นสุภาพจิตครับ สุขภาพจิตอยู่คู่กับทุกเพศทุกวัย การเกิดปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นได้หลายๆปัจจัย อาทิเช่น ปัญหาการ โดนบลูลี่ ปัญหาความรัก พวกเราอยากทำศูนย์สุขภาพจิต เพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กเเละเยาวชน
ทีมที่ 8 EDBOOST สนใจด้านการศึกษา อยากแก้ปัญหาเรื่องงานเอกสารของครู สนใจที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยงานด้านเอกสารทางราชการ
ทีมที่ 9 Parkerhood การสร้างและพัฒนาพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน โอกาสและศักยภาพ สนับสนุนความเท่าเทียม
ทีมที่ 10 Mongkol ปัญหาคนไร้บ้านหรือไม่มีที่อยู่อาศัยในสถานที่ต่าง ๆ
(Homeless)


ทีมที่ 11 Leaf City ประเด็นสิ่งแวดล้อม เรื่องขยะบนทางเท้า
ทีมที่ 12 สภาเด็กและเยาวชนเขตดินแดง สนใจเรื่องเด็กและเยาวชน การศึกษาที่ทั่วถึง วัคซีนสำหรับสตรี และเรื่องสุขภาพจิต
ทีมที่ 13 mentale forte การศึกษาในประเทศไทย ปัญหาด้านยาเสพติดในเยาวชน การรังแก กลั่นแกล้ง และประเด็นสุขภาพจิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคทางจิตเวชที่ใกล้ตัว การให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตอย่างถูกต้อง และการให้ความสำคัญกับประเด็นนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นปัญหาที่สำคัญ และสามารถเป็นต้นตอของปัญหาต่าง ๆ ได้มากมาย
ทีมที่ 14 Feral Friends by TUSYA ปัญหาหมาแมวจรจัด / ด้านสาธารณสุข ความสะอาดปลอยภัย การรับผิดชอบต่อสังคม


ทีมที่ 15 House of Equity ปัญหาการเกิดอาชญากรรมในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัว อย่างความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กและสตรี ความรุนแรงในโรงเรียน และอาชญากรรมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่ออาชญากรรมไซเบอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น