สสช. ผนึกบ. Smile Farm Food and Service พัฒนา Plant Base Protein จากวัตถุดิบชุมชนภายใต้แบรนด์ “Thasina x Zenfry” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สสช. ผนึกบ. Smile Farm Food and Service พัฒนา Plant Base Protein จากวัตถุดิบชุมชนภายใต้แบรนด์ “Thasina x Zenfry”

กิจกรรมการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง “สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ” กับ “บริษัท Smile Farm Food and Service จำกัด” จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรทางชีวภาพ และพัฒนาช่องทางการตลาดผ่านศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบของโครงการเงินทุนหมุนเวียนทักษิณาคารซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบโดยสถาบัน

สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ ได้กำหนดการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ กับ บริษัท Smile Farm Food and Service จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก Plant Based Protein พร้อม พัฒนาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์และขยายตลาดผลิตภัณฑ์ผ่านโครงการเงินทุนหมุนเวียนทักษิณาคารซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบโดยสถาบัน


เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 67 สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท Smile Farm Food and Service จำกัด ร่วมกับ นายทรรศิน อินทานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Smile Farm Food and Service จำกัด


โดยมีการสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรทางชีวภาพ และฐานทุนทางสังคม สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ มุ่งตอบโจทย์ตลาด Plant Based Protein ภายใต้แบรนด์ Thasina x Zenfry ซึ่งในระยะแรกจะดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วหรั่ง พืชอัตลักษณ์ของอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งโปรตีน ใยอาหาร และวิตามินต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิวิตามินบี และเหล็ก นอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการขับถ่ายอย่างเป็นอย่างดีต่อระบบย่อยอาหาร โดยผลิตภัณฑ์ที่จะดำเนินการพัฒนามี ๓ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เต้าหู้หลอด ซอมฮัมมูส และไอศกรีม


สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ จึงร่วมมือกับบริษัท Smile Farm Food and Service จำกัด ในการกำหนดแนวทางและแผนงานในการดำเนินการด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก Plant Based Protein พร้อมสนับสนุนการตลาดของผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างแบรนด์ “Thasina x Zenfry”

ดังนั้น ในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ กับ บริษัท Smile Farm Food and Service จำกัด จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายการตลาด Plant Based Protein สู่ตลาดในระดับภูมิภาค อีกทั้งเป็นการยกระดับทรัพยากรในท้องถิ่นให้มีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นผ่านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัท เกิดการส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น