ขอเชิญพุทธศาสนิกชนกราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญจากประเทศศรีลังกาประดิษฐานเป็นการถาวร ครบปีที่ 19 ณ วัดเสมียนนารี - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนกราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญจากประเทศศรีลังกาประดิษฐานเป็นการถาวร ครบปีที่ 19 ณ วัดเสมียนนารี
เมื่อวันที่ 19 พ.ค.67 พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ปีที่ 19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก โดยมี พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธี ณ ณ ศาลาพระพุทธรัตนมุนีศรีศากยวงศ์ วัดเสมียนนารี เขตจตุจักรปฐมบทแห่งการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เริ่มต้นจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร ได้มีศรัทธาปสาทะที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร พระเทพวรสิทธาจารย์ได้ร่วมเดินทางไปกับเจ้าประคุณสมเด็จฯ นั้น และได้ปรารภถึงการดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดเสมียนนารี และแสดงความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกามาประดิษฐานที่องค์พระเจดีย์นั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลกับวัดเสมียนนารีสืบไป ครั้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 พระมหานายก สยามนิกายฝ่ายมัลวัตตะ รูปที่ 25 พระนามว่า ศรีสิทธารถ สุมังคลมหาเถร (Si Siddhartha Sumangala) วัดบุปผาราม เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา ทรงมีพระเมตตาประทานพระบรมสารีริกธาตุนั้นให้กับวัดเสมียนนารี เพื่อมาประดิษฐานเป็นการถาวรจึงนับเป็นเหตุมหัศจรรย์แห่งพุทธานุภาพ และเป็นบุญบารมีแก่วัดเสมียนนารีเป็นอย่างยิ่งต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2549 พระเทพวรสิทธาจารย์ ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อมาประดิษฐานเป็นการถาวร ณ วัดเสมียนนารี จวบจนปัจจุบัน ครบ 19 ปี ที่พระบรมสารีริกธาตุแผ่พุทธบารมีปกเกล้าชาววัดเสมียนนารี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ได้จัดงานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการถาวร ครบปีที่ 19 โดยมีขบวนรถบุปผชาติที่ตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรสวยงาม เคลื่อนริ้วขบวนมาตามถนนเทศบาลสงเคราะห์ – ถนนประชาชื่น – ถนนงามวงศ์วาน – ถนนพหลโยธิน สิ้นสุดที่ถนนรัชดาภิเษก จากนั้นจึงได้อัญเชิญลงประดิษฐานบนเรือบุปผชาติ เคลื่อนริ้วขบวนมาตามลำน้ำคลองเปรมประชากร แล้วอัญเชิญขึ้น ณ ท่าน้ำวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง ประดิษฐานยังสุวรรณมณฑป ณ ศาลาพระพุทธรัตนมุนีศรีศากยวงศ์เป็นการชั่วคราว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชาเป็นระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2567 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมถวายมหากุศลในครั้งนี้ ถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสืบไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น