สัญจร season 2 เขตวังทองหลาง ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สั่งลุยป้องกันน้ำท่วม ยกเครื่องงานระบายน้ำทั้งระบบ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สัญจร season 2 เขตวังทองหลาง ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สั่งลุยป้องกันน้ำท่วม ยกเครื่องงานระบายน้ำทั้งระบบ


เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 67 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตวังทองหลาง นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง ลงพื้นที่เขตวังทองหลาง ในกิจกรรม ผู้ว่าฯ สัญจร (รอบ 2)ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจร Season 2 นี้ เป็นการติดตามผลงานต่อเนื่องจากการสัญจรใน Season แรก วันนี้มาลงพื้นที่เขตวังทองหลาง เป็นเขตที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายจากเมืองชั้นในมายังเมืองชั้นนอก จึงทำให้มีประชากรที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะ มีทั้งคอนโด หมู่บ้าน ขนาดพื้นที่เขตไม่ได้ใหญ่มาก อยู่ที่ประมาณ 18 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณกว่า 1 แสนคน


ปัญหาหลัก ๆ คือเรื่องน้ำท่วม การลงพื้นที่วันนี้เป็นการติดตามดูเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วม อาทิ การยกถนน การทำท่อระบายน้ำใหม่ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่าง ๆ ซึ่งมีการทำหลายถนน เช่น ถนนศรีวรา ซึ่งมีการทำท่อระบายน้ำ สูบน้ำลงคลอง ถนนอินทราภรณ์ ซึ่งมีการยกถนนและทำท่อระบายน้ำใหม่ใกล้จะเสร็จแล้ว ซอยรามคำแหง 21 ที่เชื่อมจากรามคำแหงมายังถนนเลียบด่วน ซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ซอยลาดพร้าว 64 และลาดพร้าว 64 แยก 4 ซึ่งมีการปรับปรุงถนนใกล้จะเสร็จแล้ว คือดำเนินการแล้วประมาณ 70% และยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ในพื้นที่วังทองหลาง ทั้งนี้ เชื่อว่าระบบป้องกันน้ำท่วมต่าง ๆ จะมีการปรับปรุงที่ดีขึ้น


นอกจากนี้ ได้มีการติดตามในเรื่องไฟแสงสว่าง อาทิ ลาดพร้าว 64 ได้มีการปรับเป็นไฟ LED แล้วทั้งซอย เรื่องการเก็บขยะอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ก็ทำได้ 100% ในทุกจุด สำหรับเรื่องงบชุมชน 200,000 บาท ก็เป็นตัวอย่างที่ดี เพราะเป็นการทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยให้อำนาจกับประชาชน แบ่งงบประมาณไปให้ประชาชนเลือกในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งประชาชนจะรวมกลุ่มกันและทราบว่าชุมชนตนเองต้องการอะไรและนำเงินไปพัฒนาได้อย่างตรงจุด ทำให้เราสามารถใช้เงินภาษีได้ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริง และประชาชนได้ช่วยกันตรวจสอบ


ในส่วนของเรื่องสุขภาพ อนาคตจะมีการก่อตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข 70 วังทองหลาง ซึ่งอยู่บริเวณชุมชนรุ่งมณี โดยได้มีการเช่าที่จากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังมีการปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน) และโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่


ภาพรวมทุกมิติมีการเดินหน้าไปตามนโยบายที่ให้ไว้ ซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดี และผลที่ประชาชนสะท้อนกลับมาค่อนข้างเป็นไปในทางบวก อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าเราทำได้ดีพอแล้ว ยังต้องเดินหน้าต่อและทำงานตอบโจทย์ประชาชนให้มากขึ้น

“ต้องขอขอบคุณท่าน ส.ก. ท่าน ผอ.เขต ที่ทำงานได้อย่างเข้มแข็งมาก ซึ่งประชาชนก็ชื่นชม” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว


ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวถึงการลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายวันนี้ว่า จะมีการหารือถึงพื้นที่น้ำท่วมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นหรือเป็นพื้นที่รอยต่อ รวมไปถึงการก่อสร้างของการไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง การทางพิเศษฯ กรมทางหลวง ฯลฯ ที่มีการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องประสานงานกันให้มากขึ้นเพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนสำหรับในช่วงเช้า ผู้ว่าฯ ชัชชาติ พร้อมผู้บริหารได้ลงพื้นที่เขตวังทองหลาง ซึ่งกิจกรรมในจุดแรกเป็นการปลูกต้นไม้ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ณ ริมคลองวัดตึก โดยปลูกต้นลีลาวดี 10 ต้น ต้นทองอุไร 26 ต้น สำหรับการพัฒนาถนนสวย ประจำปี พ.ศ. 2567 เขตฯ ได้พัฒนาถนนประดิษฐ์มนูธรรม ความยาว 4.73 กม. เป็นถนนสวย ดำเนินการแล้วเสร็จ ในส่วนของทางเท้าขาออกที่ต้นปาล์มน้ำมันถูกเจาะทำลาย เขตฯ ได้ตัดออกและปลูกทดแทนเป็นลีลาวดีพันธุ์พลอยพลับพลา

จากนั้นจุดที่ 2 ติดตามเรื่องร้องเรียน ณ ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 8 และ 10 แก้ปัญหาการเลี้ยวรถออกซอยร่วมใจ ซึ่งต้องตั้งวงเลี้ยวกว้าง เขตฯ จึงแก้ไขโดยการผายปากทาง รวมถึงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

จุดที่ 3 ติดตามการก่อสร้างแก้ไขปัญหาเส้นเลือดฝอยบ่อพักระบายน้ำ คลองเจ้าคุณสิงห์ ณ ถนนอินทราภรณ์ เนื่องจากเดิมถนนอินทราภรณ์ มีปัญหาน้ำท่วมขัง กินระยะทาง 1 กม. เขตฯ ได้ดำเนินการยกผิวจราจร ทำท่อระบายน้ำ ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ 12 ก.ค. 67 และดำเนินการติดตั้งบ่อสูบน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ (ดำเนินการได้ 80%)

จุดที่ 4 ตรวจเยี่ยมศูนย์ BKK Food Bank และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ณ ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ซึ่งมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนเขตวังทองหลาง รับมอบอาหาร ผัดสด จากตลาดสด เพื่อกระจายให้ทั่วทั้ง 19 ชุมชน โดยได้ดำเนินการมากกว่า 5 ปีแล้ว พร้อมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนละ 200,000 บาท คณะกรรมการชุมชนเขตวังทองหลาง ให้ลอกท่อ 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา, ชุมชน 9 พัฒนา, ชุมชนน้อมเกล้า, ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11 และชุมชนลาดพร้าว 64 ด้านศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา มีจำนวนเด็ก 45 คน ติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง โดยศูนย์เด็กฯ แห่งนี้ มีปัญหาหลังคารั่ว ดำเนินการแก้ไขโดยชุมชนร่วมกับสำนักงานเขตจัดทำผ้าป่าสามัคคี นำเงินมาซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน และเดินสายไฟเรียบร้อยแล้ว

จุดที่ 5 ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขเขตวังทองหลาง (ศูนย์บริการสาธารณสุข 70 วังทองหลาง) ณ ถนนรามคำแหง 39 ซอย 3 และซอย 5 โดยใช้งบประมาณปี 2568 – 2569 ตัวอาคารเป็นอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น งบประมาณ 176,000,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 34 ตร.วา (1,734 ตร.ม.)

จุดที่ 6 ตรวจเยี่ยมซอยรามคำแหง 21 ณ สถาบันรัชต์ภาคย์ มีจำนวนบ้านเรือน 500 ครัวเรือน ประชากร จำนวน 3,522 คน ซึ่งพบปัญหาน้ำท่วมเส้นเลือดฝอยมากกว่า 40 ปี เป็นพื้นที่เอกชน ประกาศใช้สอยทรัพย์สินร่วมกัน ทำประชาคมให้ทำถนน ไฟฟ้าแสงสว่าง ทำทางเท้า 2 ฝั่ง ระยะทาง 1.5 กม. โดยวันนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะ ได้เข้ารับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไป

จุดที่ 7 ติดตามการดำเนินการตามข้อสั่งการ ครั้งที่ 1 ซอยลาดพร้าว 64 และ ซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 ดังนี้ บริเวณซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 ระยะทาง 1 กม. สำนักการระบายน้ำแก้ไข ใช้งบประมาณ 38,586,000 บาท โดยติดตั้งบ่อสูบไฟฟ้า ยกผิวจราจร 30 ซม. ท่อระบายน้ำ 1.20 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ 28 สิงหาคม 2566 ส่วนซอยลาดพร้าว 64 ซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมหน้าบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง สูง 25 – 30 ซม. และสูงสุด 50 ซม. ใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำ 1 – 2 วัน น้ำท่วมกินระยะทาง 2 กม. กรุงเทพมหานครได้จัดสรรงบประมาณ 52,193,200 บาท ในการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 70% (กำหนดแล้วเสร็จ 3 มิ.ย. 67)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น