รมว.พม.เยี่ยม กลุ่มเปราะบางเมืองร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์ รถวีลแชร์ วอล์กเกอร์ ไม้เท้าขาว นำร่อง โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ....S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รมว.พม.เยี่ยม กลุ่มเปราะบางเมืองร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์ รถวีลแชร์ วอล์กเกอร์ ไม้เท้าขาว นำร่อง โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ....Sเมื่อวันที่ 25 พ.ค.67 ที่ จ.ร้อยเอ็ด นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำคณะผู้บริหาร ได้แก่ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.  นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. และนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ชุมชนตลาดเทศบาลวัดสระทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมกล่าวทักทายพี่น้องประชาชนเครือข่ายเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อีกทั้งมอบสิทธิสวัสดิการต่างๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยกระทรวง พม. และความช่วยเหลือต่างๆ โดยภาคีเครือข่าย นอกจากนี้ รับฟังการรายงาน "การเป็นเมืองต้นแบบการจัดสวัสดิการทุกช่วงวัย จังหวัดร้อยเอ็ด" โดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนทุกช่วงวัยจากหน่วยงาน ทีม พม.หนึ่งเดียว จังหวัดร้อยเอ็ด และภาคีเครือข่าย  อาทิ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และศูนย์บริการผู้สูงอายุสมองเสื่อม รวมทั้งชมการแสดงอังกะลุงของรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ในโอกาสนี้ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด พรรคชาติไทยพัฒนา  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (คนแรก) และนายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

นายวราวุธ กล่าวว่า วันนี้ ตนได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณแก่กลุ่มผู้แทนจำหน่าย ปตท. จังหวัดร้อยเอ็ด และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จากโครงการ “แยก แลก ยิ้ม” ที่มอบเงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง และ มอบโล่เกียรติคุณแก่ นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี ผู้สนับสนุนงานการพัฒนาสังคมด้านเด็กและเยาวชน อีกทั้งมอบสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือต่างๆ แก่กลุ่มเปราะบางและเครือข่าย ได้แก่ เงินอุดหนุนช่วยเหลือสตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม งบประมาณโครงการบ้านพอเพียงสำหรับผู้มีรายได้น้อย เงินสนับสนุนโครงการแก่สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล กองทุนสวัสดิการชุมชน ถุงยังชีพให้กับผู้แทนเพื่อส่งต่อในพื้นที่ กายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ ในโครงการ พม. 1ร้อยดวงใจ จิตอาสาเพื่อประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อาทิ รถวีลแชร์ ชุดเครื่องนอน วอล์กเกอร์ ไม้เท้าขาวนำทางคนตาบอด ทุนการศึกษาเรียนดีให้เด็กพิการ  และหนังสือนิทานอักษรเบลล์ จากมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ให้นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด
นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ ตนและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ทีม. พม. หนึ่งเดียว จังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่นต้นแบบ ศูนย์แถลงข่าวของศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยรับฟังรายงานความเป็นมาและแผนการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศสช.) จังหวัดร้อยเอ็ด อีกทั้งปลูกต้น อินทนิล ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #พม #ร้อยเอ็ด#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #พม #ร้อยเอ็ด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น