สรพ. จัดอบรมหลักสูตร HA 900 การพัฒนาคุณภาพสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สรพ. จัดอบรมหลักสูตร HA 900 การพัฒนาคุณภาพสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการประชุมและบรรยายเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพสำหรับผู้บริหารด้วยมาตรฐาน HA” ในหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 (ตอนที่ 1) หรือ HA 900 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมแอมเบอร์ 2 - 3 ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี


การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารโรงพยาบาล หรือผู้ที่เตรียมขึ้นเป็นผู้บริหารโรงพยาบาล ได้แลกเปลี่ยน แนวความคิดในการเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพ การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ จากกรณีศึกษา โดยผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว คุณค่า และประโยชน์ของการบริหารองค์กรโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับมืออาชีพจำนวนมาก ได้แก่ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสรพ. , ดร.ดวงสมร บุญผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ. , รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรพ. , ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ. , นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรพ. , รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ , ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ , ภญ.ผุสดี บัวทอง ผู้เยี่ยมสำรวจสรพ. , รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ พญ.ธีรารัตน์ พลราชม ผอ.รพ.กุสุมาลย์ มาร่วมการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้บริหารระดับเซียนด้วยในครั้งนี้มีเนื้อหาการอบรม ได้แก่ บริหารกระบวนการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (มาตรฐาน I-6) , ผู้นำ..นำองค์กรอย่างไรให้เป็นองค์กรที่ให้คุณค่าและน่าไว้วางใจ (มาตรฐาน I-1) , ทำกลยุทธ์อย่างไรให้องค์กรก้าวสู่ความสำเร็จ (มาตรฐาน I-2) , เครื่องมือพัฒนาคุณภาพสำหรับผู้นำ , ผู้ป่วยคือคนสำคัญ People Center Care (มาตรฐาน I-3) , ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูล (มาตรฐาน I-4) และการบริหารคนเพื่อให้ได้มากกว่าผลของงาน (มาตรฐาน I-5) โดยมีผู้บริหารจากโรงพยาบาลต่างๆ เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น