พก. จัดค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการ ร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนฯ ระดับสากล ประจำปี 2567 (2024 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พก. จัดค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการ ร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนฯ ระดับสากล ประจำปี 2567 (2024 Global IT Challenge for Youth with Disabilities)


เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 67 เวลา 09.30 น. นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร


นางณฐอร กล่าวว่า คนพิการเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถดำรงชีวิตประจำวัน และมีส่วนร่วมในสังคมได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป ทั้งนี้ กระทรวง พม. พก. ได้เริ่มส่งเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ในโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ ปี 2558 (ค.ศ. 2015) มาอย่างต่อเนื่อง โดยเยาวชนพิการไทยได้ทำผลงานเป็นที่น่าชื่นชม ได้รับเหรียญรางวัลในสาขาต่างๆ อย่างสม่ำเสมอในปีนี้กระทรวง พม. โดย พก. จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเยาวชนพิการไทยที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2567 (2024 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2567 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยจะดำเนินการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพและมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้กำหนดไว้ในการแข่งขันแต่ละประเภท ทั้ง 4 ประเภทได้แก่ 1) eTool challenge เป็นการประเมินความสามารถในการใช้โปรแกรม MS - office ได้แก่ โปรแกรม Excel และ PowerPoint 2) eLifeMap challenge เป็นการฝึกการใช้ web browsing 3) eContent challenge เป็นการประเมินความสามารถในการตัดต่อและสร้างวีดีโอ โดยใช้โปรแกรมMovie Maker และ 4) eCreative challenge เป็นการใช้โปรแกรมScratch ซึ่งเป็นโปรแกรมการออกแบบเรื่องราวและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ภายใต้หัวข้อที่กำหนดและวิชา IOT เป็นการคิดนวัตกรรมสำหรับคนพิการ การใช้เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้กับอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ผู้เข้าแข่งขันจะได้ฝึกฝนความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีเหตุมีผล ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เยาวชนพิการ จำนวน 50 คน ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการฝึกปฏิบัติจริงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการพัฒนาภาวะผู้นำของเยาวชนพิการไทย โดยคณะวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการฝึกปฏิบัติและให้ความรู้แก่เยาวชนพิการ“กระทรวง พม. โดย พก. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนเยาวชนพิการไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์” นางณฐอร กล่าวในตอนท้ายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น