“วราวุธ” เผย พม. ต่อยอดโมเดล ศูนย์ฯ จิตอาสา 904 ให้บุคลากรกระทรวงเข้าศึกษา - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

“วราวุธ” เผย พม. ต่อยอดโมเดล ศูนย์ฯ จิตอาสา 904 ให้บุคลากรกระทรวงเข้าศึกษา


เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า ภารกิจของกระทรวง พม. เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการที่ท่านนายกรัฐมนตรี ก่อนหน้านี้ได้มีการเชิญคณะรัฐมนตรีเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) ซึ่งทางกระทรวง พม. เราได้นำกลับมาต่อยอด 

โดยให้ผู้บริหารกระทรวง พม. ทุกระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับสูงก่อน เข้าไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) ซึ่งจะเข้าไปศึกษาดูงานเป็นโครงการเต็มวัน มีการฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน อาทิ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เทคนิคการทำ CPR ที่ถูกต้อง โดยตนได้ขอให้ผู้บริหาร ไปจนถึงเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ทั้งใน ศูนย์ สถาน บ้าน นิคม ทั้งหลาย ด้วยการนำผู้นำของแต่ละส่วนนั้นเข้ามาอบรม โดยเฉพาะการศึกษาด้านการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการช่วยชีวิตคน และในฐานะที่เป็นหัวหน้าในการดูแลพื้นที่แต่ละส่วนนั้น จำเป็นที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานในสิ่งต่างๆ เหล่านี้ นอกจากนี้ จะรวมไปถึงการเข้าไปศึกษาดูงานที่โคกหนองนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกระทรวง พม. น้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม เราจะนำมาใช้ในการทำงานในหลายๆพื้นที่ ทั้งนิคมสร้างตนเองที่มีอยู่ทั้ง 43 พื้นที่ทั่วประเทศ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และอีกหลายๆ พื้นที่ 

ทั้งนี้ นอกจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวง พม. แล้ว กลุ่มบุคคลที่กระทรวง พม. ดูแลอยู่ โดยเฉพาะในสถานรองรับเด็กและเยาวชน เราจะนำเด็กและเยาวชนเข้าไปศึกษาดูงานในศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 เพื่อเป็นการให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และได้เรียนรู้ว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานให้กับคนไทยนั้น จริงๆ แล้วคืออะไร การได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นต่อๆ ไป คือหัวใจสำคัญในการทำงานของกระทรวง พม.


นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีนี้ การขับเคลื่อนงานการอบรมจิตอาสานั้น กระทรวง พม. จะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2567 อาทิ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จะจัดอบรมเป็น 3 รุ่น ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ โดยมีผู้ประสานงานชุมชน และเจ้าหน้าที่จากพื้นที่จังหวัดชายแดน และในเดือนมิถุนายน จะเป็นผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง และเจ้าหน้าที่อีก 43 แห่งทั่วประเทศ ในส่วนต่อไป จะเป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และเจ้าหน้าที่ ทั้ง 16 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ เราคาดว่าบุคลากรทั้งหมดที่จะเข้าร่วมในการอบรมของกระทรวง พม. ไม่ต่ำกว่า 1,500 คน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาที่ดี ตามแนวปฏิบัติขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจะได้เป็นการศึกษาศาสตร์พระราชา เข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นคนดีของสังคม#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #จิตอาสาพระราชทาน #พม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น