พม. แจง กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย-ภาคีเครือข่าย ปม เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถ้วนหน้าเดือนละพันบาท "วราวุธ" ให้เร่งทำข้อมูลรอบด้าน จ่อชง ครม. มิย.นี้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พม. แจง กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย-ภาคีเครือข่าย ปม เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถ้วนหน้าเดือนละพันบาท "วราวุธ" ให้เร่งทำข้อมูลรอบด้าน จ่อชง ครม. มิย.นี้


เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กทม. นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดเผยว่า จากกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย และภาคีเครือข่าย รวมทั้งผู้สูงอายุ มายื่นหนังสือขอให้เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถ้วนหน้าเดือนละ 1,000 บาท ทำทันที นั้น ตนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวง พม. รับหนังสือ ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ทั้งนี้จากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ ที่มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม. เป็นประธานเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567 มีมติให้เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถ้วนหน้า 1,000 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เรื่องสิทธิสวัสดิการสังคมต่างๆเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งเรื่องงบประมาณและนโยบาย ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม. ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งจัดทำข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาภายในเดือนมิถุนายนนี้#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #สวัสดิการกลุ่มเปราะบาง #ผู้สูงอายุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น