สรพ. เข้าหารือทิศทางการทำงานร่วมกับสำนักงานประกันสังคม...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สรพ. เข้าหารือทิศทางการทำงานร่วมกับสำนักงานประกันสังคม...S
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567  พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และ นายบุญส่ง ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลลัพธ์บริการของสถานพยาบาลประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสบการณ์ในการรับบริการที่ดีมากยิ่งขึ้นจากสถานพยาบาลประกันสังคม โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วม ณ สำนักงานประกันสังคมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น