นครชัยแอร์ จัดกิจกรรม คืนกำไรสู่สังคม ร่วมสานโครงการ หนึ่งวันพันรอยยิ้ม กับ กิจกรรม “น้องอิ่มที่เมืองโอ่ง@ราชบุรี”...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นครชัยแอร์ จัดกิจกรรม คืนกำไรสู่สังคม ร่วมสานโครงการ หนึ่งวันพันรอยยิ้ม กับ กิจกรรม “น้องอิ่มที่เมืองโอ่ง@ราชบุรี”...S


บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด จัดตัวแทนพนักงานรถ และพนักงานส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม คืนกำไรสู่สังคม ด้วยการนำสิ่งของและนำเงินสมทบมอบให้กับเด็กพิการทางสมองและปัญญา ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างรอยยิ้มและความอิ่มใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรม อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่นครชัยแอร์ปลูกฝังการมีส่วนร่วมและความมีน้ำใจให้กับพนักงานตระหนักในการเป็นผู้ให้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น