อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่อุตรดิตถ์ มอบเครื่องมือผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรติดตั้งโซล่าเซลล์ ...L - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่อุตรดิตถ์ มอบเครื่องมือผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรติดตั้งโซล่าเซลล์ ...L


กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เทรนทักษะให้ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมมอบเครื่องมือทำกินต่อยอดประกอบอาชีพการใช้พลังงานทดแทน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ดูแลตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน


ทั้งนี้นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันการใช้พลังงานทดแทนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยหากสามารถนำพลังงานทดแทนนี้มาใช้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการนำมาใช้ในภาคการเกษตรก็จะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้น้อยเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรด้วย


นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ภายใต้การนำของนายสุชาติ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศให้มีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งดำเนินพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานอิสระ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ให้มีมาตรฐาน พร้อมมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก เป็นเครื่องมือทำมาหากิน ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อนำไปประกอบอาชีพมีรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้มากขึ้น ซึ่งมีเป้าหมาย 31,500 คน ดำเนินการแล้ว 17,125 คน


นางสาวบุปผา กล่าวด้วยว่า ในครั้งนี้ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและมอบเครื่องมือให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 2 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการพัฒนาทักษะให้แก่ผู้มีรายได้น้อยจำนวน 300 คน ดำเนินการแล้ว 180 คน ยินดีกับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม และได้รับเครื่องมือในการประกอบอาชีพ ขอให้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัว ทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายและการหาช่องทางเพื่อเพิ่มรายได้ต่อไป


ด้านนายเกษม ทิปา อายุ 56 อาชีพเกษตรกร เล่าว่าตนมีอาชีพทำนา ปกติจะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการสูบน้ำเข้านา จึงสนใจที่จะเข้าอบรมการติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการสูบปั๊มน้ำ แทนที่จะต้องใช้น้ำมัน ซึ่งวิทยากร แจ้งว่าจะสามารถลดต้นทุนไปได้กว่าครึ่งหนึ่ง หลังจากได้รับเครื่องมือ ในการประกอบอาชีพแล้ว จะนำไปติดตั้งและทดลองใช้อีกครั้ง ในอนาคตคิดว่าหากมีเกษตรกรคนอื่น ต้องการใช้ระบบดังกล่าว ก็จะสามารถ ให้คำแนะนำหรือรับติดตั้ง โซล่าเซลล์นี้ได้ จะช่วยให้ตนเองมีรายได้จากการรับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ได้อีกทางหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น