แนะนำ 39 ส.ส. บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลที่กำลังจะได้เข้าสภา - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แนะนำ 39 ส.ส. บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลที่กำลังจะได้เข้าสภา


เพจของพรรคก้าวไกล รายงาน ส.ส. บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล หรือคือตัวแทนที่พรรคก้าวไกลคัดสรรมาเพื่อสะท้อนตัวแทนกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมที่อาจไม่ได้มีตัวแทนในระดับเขต รวมทั้งเป็นตัวแทนที่สะท้อนโจทย์ปัญหา ความท้าทาย และโอกาสในอนาคตของประเทศไทย

ด้วยความไว้วางใจจากประชาชนทั้งประเทศที่มอบให้พรรคก้าวไกลมากกว่า 14 ล้านเสียง เมื่อคิดเป็นจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อแล้ว คาดว่าจะไปถึง 39 ที่นั่ง (อย่างไม่เป็นทางการ) ซึ่งผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล 39 ลำดับแรก ได้แก่
1. พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล/ว่าที่นายกรัฐมนตรี
2. ชัยธวัช ตุลาธน นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย/เลขาธิการพรรค
3. ศิริกัญญา ตันสกุล นักนโยบายและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล
4. เซีย จำปาทอง ผู้แทนแรงงาน
5. อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
6. อภิชาติ ศิริสุนทร ตัวแทนภาคอีสาน และนักต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินทำกิน
7. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร นักบริหารภาคเอกชน
8. รังสิมันต์ โรม นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
9. สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล นักเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
10. สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคมนาคม
11. พริษฐ์ วัชรสินธุ นักเคลื่อนไหวทางสังคมและนโยบาย
12. ณัฐวุฒิ บัวประทุม นักสิทธิเด็กและกลุ่มเปราะบางในสังคม
13. ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
14. เบญจา แสงจันทร์ นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
15. ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร นักยุทธศาสตร์ข้อมูล
16. ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ตัวแทนความหลากหลายทางเพศ
17. วาโย อัศวรุ่งเรือง หมอและผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุข
18. ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ตัวแทนภาคใต้
19. มานพ คีรีภูวดล ตัวแทนชาติพันธุ์
20. รอมฎอน ปันจอร์ นักสันติภาพชายแดนใต้
21. กรุณพล เทียนสุวรรณ นักแสดง/โฆษกพรรคก้าวไกล
22. ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล Tech Startup
23. พูนศักดิ์ จันทร์จำปี ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
24. ศุภโชติ ไชยสัจ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
25. ศนิวาร บัวบาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
26. นิติพล ผิวเหมาะ นักสิ่งแวดล้อมและสิทธิสัตว์
27. (ลาออกจากการเป็น ส.ส.) ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ นักการเงินและตัวแทนความหลากหลายทางเพศ
28. ปารมี ไวจงเจริญ ครูสอนสังคมที่ต้องการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา
29. วรภพ วิริยะโรจน์ นักนโยบาย
30. สุรวาท ทองบุ ตัวแทนครูที่ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา
31. คำพอง เทพาคำ ตัวแทนภาคอีสาน และนักต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินทำกิน
32. วรรณวิภา ไม้สน ผู้แทนแรงงาน
33. เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน/ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์
34. องค์การ ชัยบุตร ตัวแทนภาคอีสานและนักต่อสู้ด้านการเกษตร
35. ชุติมา คชพันธ์ นักธุรกิจ ตัวแทนภาคใต้
36. จุลพงศ์ อยู่เกษ ผู้บริหารและนักการเงิน
37. กัลยพัชร รจิตโรจน์ ตัวแทนแพทย์
38. ณรงเดช อุฬารกุล ภาคธุรกิจอีสาน
39. ภคมน หนุนอนันต์ สื่อสารมวลชน
40. สุเทพ อู่อ้น ตัวแทนแรงงาน

นี่คือผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคก้าวไกลตั้งใจคัดสรรมาเพื่อทำงานเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนทุกกลุ่มในสังคม

การได้บุคคลเหล่านี้เข้าไปในสภาไม่ได้หมายความว่าทุกปัญหาของทุกคนในประเทศนี้จะดีขึ้นโดยอัตโนมัติ นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นที่พรรคก้าวไกลจะทำงานอย่างหนักอย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อสร้างประเทศที่เราอยากเห็นให้เกิดขึ้นและประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเราในการเลือกตั้งอีก 4 ปีข้างหน้า
.
อ่านประวัติ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้ที่ https://election66.moveforwardparty.org/member/partylist
.
#ก้าวไกลทั้งแผ่นดิน #ก้าวไกล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad